04 January 2021

Domyślny tytuł artykułu

Domyślna treść artykułu.


W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu lub instrukcję dodawania nowego artykułu dla swojego klienta.

  1. pl
  2. en

Nr. 70 pdf

Nr. 69 pdf

Nr. 68 pdf

Nr. 67 pdf

Nr. 66 pdf

Nr. 65  pdf

Archived periodicals  Niepodległość i Pamięć" 

   dostępne także: http://bazhum.muzhp.pl/czasopismo/503/ oraz http://mbc.cyfrowemazowsze.pl/dlibra

 

Article review form

Model copyright

agreement

Editorial pre-approval form

Editorial requirements

 Editorial approval

procedure

Czasopismo Niepodległość i Pamięć wydawane jest systematycznie, zgodnie z założeniami, a także wnioskami o dofi nansowanie kierowanymi do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Na-rodowego i Sportu oraz do Samorządu Województwa Mazowieckiego
Czasopismo Niepodległość i Pamięć wydawane jest systematycznie, zgodnie z założeniami, a także wnioskami o dofi nansowanie kierowanymi do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Na-rodowego i Sportu oraz do Samorządu Województwa Mazowieckiego

Reviewers:

 

 

dr Adam Buława (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

prof. dr hab. Adam Czesław Dobroński (Uniwersytet w Białymstoku)

prof. dr hab. Radosław Domke (Uniwersytet Zielonogórski)

prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski (Polskie Towarzystwo Historyczne)

dr Ewa Jaska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)

prof. dr hab. Helena Krasowska (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk)

prof. dr hab. Mikołaj Madurowicz ( Uniwersytet Warszawski )

dr hab. Jerzy Mazurek (Uniwersytet Warszawski)

dr hab., prof. UP Grzegorz Nieć (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

o. prof. dr hab. Roland Prejs (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II)

dr hab., prof. KUL Cezary Taracha (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II)

dr Endre László Varga (Polski Instytut Badawczy i Muzeum w Budapeszcie)

Scientific council:

 

Prof. dr hab. Wiesław Caban (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz (Uniwersytet w Białymstoku)

ks. prof. dr hab. Michał Drożdż (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

doc. dr Olga Gorbaczewa (Białoruski Uniwersytet Państwowy w Mińsku)

ks. prof. dr hab. Waldemar Graczyk (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

dr hab. Arkadiusz Indraszczyk (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)

prof. dr hab. Jarosław Kita (Uniwersytet Łódzki)

prof. dr hab. Jacek Knopek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu),

dr hab. prof. UP Marek Władysław Kolasa (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN

w Krakowie)

dr hab. prof. AFiB Radosław Lolo (Akademia Finansów i Biznesu Vistula, filia w Pułtusku)

prof. dr Henryk Malewski (Stowarzyszenie Naukowców Polskich Litwy)

dr hab. prof. UJ Janusz Mierzwa (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

prof. dr hab. Krzysztof Mikulski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja (Uniwersytet Opolski)

prof. dr hab. Beata K. Obsulewicz-Niewińska (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

prof. dr hab. Janusz Odziemkowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

dr hab. Grzegorz Pełczyński prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)

prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

prof. dr hab. Stanisław Sulowski (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Jacek Szczepański (Muzeum Historyczne w Legionowie)

prof. dr hab. Janusz Szczepański (Akademia Finansów i Biznesu Vistula, filia w Pułtusku)

prof. dr hab. Andrzej Szmyt (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

dr hab. Maciej Szymczyk (Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju),

prof. dr hab. Zbigniew Wawer (Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie)

dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. UKSW (Narodowe Centrum Kultury)

prof. dr hab. Henryk Żaliński (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji

Narodowej w Krakowie)

ISSN 1427-1443

 

    Social publishing council:

 

       mgr Halina Czubaszek (Stowarzyszenie Muzealników Polskich),

      dr Janusz Gmitruk (Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne),

      mgr Stanisław Kaszyński (Mogileńskie Towarzystwo Kultury),

      mgr Roman Kochanowicz (Muzeum Romantyzmu w Opinogórze),

      mgr Bożena Konikowska (Rada Krajowa Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP)

      mgr Sławomir Kordaczuk (Siedlecki Klub Kolekcjonerów),

     dr Tomasz Kordala (Towarzystwo Naukowe Płockie),

     dr Anna Kozyra (Fundacja Polonia Semper Fidelis),

     dr Leszek Marek Krześniak (Polska Fundacja Kościuszkowska),

     mgr Renata Marut (Towarzystwo Przyjaciół Warszawy),

     dr Aneta Oborny (Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu),

    dr Tadeusz Samborski (Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Krajobrazy”),

    dr Jan Sęk (fundacja Villa Polonia )

    mgr Rafał Skąpski (Polskie Towarzystwo Wydawców Książek),

    dr Józef Zalewski (Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie)

 

Editorial board:

 

dr Tadeusz Skoczek ( redaktor naczelny )

dr Beata Michalec  (zastępca redaktora naczelnego),

Maciej Jakubowski (sekretarz redakcji),

Grażyna Fall (redaktor językowy)

Oksana Fedunkiv (prenumerata)

Małgorzata Izdebska-Młot (redaktor językowy)

Bartłomiej Kłusek ( promocja i marketing )

Piotr Maroński (administracja)

Natalia Roszkowska ( opracowanie graficzne)

 

Subject editors:

 

dr Krzysztof Bąkała (muzealnictwo),

dr Paweł Bezak ( historia wojskowości )

dr Wojciech Borkowski (archeologia),

Jan Engelgard (historia),

dr hab., prof. PUNO Zbigniew Judycki (biografistyka),

dr Beata Michalec  ( varsaviana)

Halina Murawska (bibliologia),

Małgorzata Karolina Piekarska (źródła),

Bartłomiej Sokołowski ( historia sztuki )

dr Endre László Varga (członek kolegium),

dr Ladislav Volko (członek kolegium),

ks. dr Jerzy Zając (dziedzictwo narodowe),

dr hab., prof. AFiB. Jolanta Załęczny (literaturoznastwo),

 

NAJNOWSZY NUMER

Prenumerata

Niepodległość i Pamięć

Czasopismo Niepodległość i Pamięć wydawane jest systematycznie, zgodnie z założeniami, a także wnioskami o dofi nansowanie kierowanymi do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Na-rodowego i Sportu oraz do Samorządu Województwa Mazowieckiego

The humanities periodical Independence and Memory has a long-standing tradition. It has been published on the publishing market since 1994. 

 

The quarterly periodical Independence and Remembrance is devoted to native history, culture and art, and much attention is paid to issues concerning the Polish independence, social and civic movements throughout the 18th-20th centuries. 

In the pages of the periodical "Independence and Memory" we present articles, materials devoted to museology, i.e. the sector in which the Museum of Independence in Warsaw actively participates, sources, reviews, bibliographies. We hope that the periodical "Niepodległość i Pamięć" will become not only a place to share knowledge with you, but also a field for creative polemics with scientists and the most important institutions in the country and the world. 

The printing of the periodical "Niepodległość i Pamięć" is possible thanks to co-financing from funds of the Ministry of Culture and National Heritage from the Fund for the Promotion of Culture and from funds of the Mazovian Voivodship Self-government. 

Archival issues of the periodical Niepodległość i Pamięć are also available in the Digital Library Federation and on the website of the Mazovian Digital Library.  

The Ministry of Education and Science awarded 'Niepodległość i Pamięć' 20 points in the latest evaluation of Polish periodicals on 9 February 2021. 

New expanded list of scientific periodicals and peer-reviewed materials from international conferences - Ministry of Education and Science - Gov.pl Portal (www.gov.pl) 

Item 31101 - Independence and Memory 1427-1443 - 20 points Archaeology; history; literary studies; 

 

The periodical Independence and Memory is indexed in the following databases: 

  • Index Copernicus (IC)
  • POL-index
  • BazHum database of humanities periodicals 
  • European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS) 
Czasopismo Niepodległość i Pamięć wydawane jest systematycznie, zgodnie z założeniami, a także wnioskami o dofi nansowanie kierowanymi do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Na-rodowego i Sportu oraz do Samorządu Województwa Mazowieckiego

Information on the procedures of the periodical "Independence and Memory" 

 

The Editorial Board of the quarterly "Independence and Memory" accepts and respects the established principle that "ghostwriting" and "guest authorship" constitute a breach of scientific integrity. Any instances of such occurrences that are discovered will, once documented, be firmly stigmatised as manifestations of a reprehensible breach of ethical principles accepted in the world of science. 

The editors apply the recommendations contained in the study Good practices in review procedures in science. 

 

Information on licensing and openness 

 

Review procedures for the periodical "Independence and Memory" 

 

1.  The review procedure applies to all articles submitted by authors - after an initial formal assessment by the editorial board. This does not apply to articles ordered by the Editor. 

 

2.  Submission of an article to the editorial office is tantamount to the author's consent to undergo the review procedure adopted by the periodical. 

 

3.  In the case of co-authored publications, it is necessary to specify the precise contribution of each author to the work submitted and to make a relevant statement in the text metrics document. 

 

4.  Each article is referred to two reviewers, a list of which is published annually on the 'Independence and Memory' website and in individual issues in the paper version. 

 

5.  All articles are reviewed on a confidential and mutually anonymous basis. 

 

6.  The author, after reading the reviews, corrects the article and sends it back to the editor. 

 

7.  The reviewing procedure is in accordance with the recommendations of the Ethics in Science Team presented in the publication Good practices in reviewing procedures in science (Ministry of Science and Higher Education, Warsaw 2011). 

 

8.  The reviewing procedure takes into account the following principles: 

 

- at least two independent reviewers from outside the scientific unit affiliated by the author of the publication shall be appointed to evaluate each publication, 

 

- the author or authors of the publication and reviewers do not know each other's identities (double-blind review process); in other cases, the reviewer signs a declaration of no conflict of interest (a conflict of interest is understood as direct personal relations between the reviewer and the author, in particular kinship up to the second degree, marriage, relations of professional subordination or direct scientific cooperation in the last two years preceding the year of preparing the review), 

 

- the written review shall contain a clear conclusion of the reviewer as to the conditions for acceptance or rejection of the article for publication, 

 

- the criteria for eligibility or rejection of the publication and the review form, if any, shall be made publicly available on the periodical's website or in each issue of the periodical, 

- The names of reviewers of individual publications or issues of the periodical are not disclosed. 

 

Address of the editorial office of the periodical "Independence and Memory": Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej 01-532 Warszawa, ul. Skazańców 25. 

 

e-mail. nip@muzn.pl

 

 

Czasopismo Niepodległość i Pamięć wydawane jest systematycznie, zgodnie z założeniami, a także wnioskami o dofi nansowanie kierowanymi do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Na-rodowego i Sportu oraz do Samorządu Województwa Mazowieckiego
Czasopismo Niepodległość i Pamięć wydawane jest systematycznie, zgodnie z założeniami, a także wnioskami o dofi nansowanie kierowanymi do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Na-rodowego i Sportu oraz do Samorządu Województwa Mazowieckiego

Wydawnictwo Muzeum Niepodległości w Warszawie

Wydawca czasopisma

Niepodległość i Pamięć"

Czasopismo Niepodległość i Pamięć wydawane jest systematycznie, zgodnie z założeniami, a także wnioskami o dofi nansowanie kierowanymi do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Na-rodowego i Sportu oraz do Samorządu Województwa Mazowieckiego
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
Czasopismo Niepodległość i Pamięć wydawane jest systematycznie, zgodnie z założeniami, a także wnioskami o dofi nansowanie kierowanymi do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Na-rodowego i Sportu oraz do Samorządu Województwa Mazowieckiego
Czasopismo Niepodległość i Pamięć wydawane jest systematycznie, zgodnie z założeniami, a także wnioskami o dofi nansowanie kierowanymi do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Na-rodowego i Sportu oraz do Samorządu Województwa Mazowieckiego

Muzeum Niepodległości w Warszawie 

Aleja "Solidarności" 62, 00-240 Warszawa