Lista artykułów 

Tadeusz Skoczek, Przekazywanie pamięci

 

ARTYKUŁY

 

Hanna Nowakowska, KL Ravensbrück − niemieckie piekło kobiet. 80. rocznica rozpoczęcia eksperymentów medycznych

Ks. Robert Ogrodnik, Operacje doświadczalne na Polkach
w KL Ravensbrück

Karolina Trzeskowska-Kubasik, Eksterminacja dzieci polskich robotnic przymusowych na przykładzie działalności domu dziecka
w Velpke (Kinderheim Velpke)

Ludwika Majewska, „W życiu nie ma nic wiecznie trwałego”.
Grypsy łódzkich więźniów z czasów II wojny światowej

Danuta Drywa, Obozy koncentracyjne i zagłady – ich rola w ujarzmianiu podbitych narodów

Magdalena Gardias, Literackość w ujęciu polskich i czeskich tekstów byłych więźniarek KL Auschwitz (analiza)

Jerzy Mazurek, Tropem księżycowego jelenia.
Rzecz o Marianie Ośniałowskim

Grzegorz Gołębiewski, Wnioski odznaczeniowe i oceny personalne Sławoja Felicjana Składkowskiego z lat 1919−1925

Janusz Gmitruk, Powstanie Styczniowe w panoramie dziejów.
Po powstaniu

 

MUZEALNICTWO. Materiały. Sprawozdania. Omówienia

 

Marcin Niewalda, Powstanie Styczniowe 1863 – trzeba pójść krok dalej

Małgorzata Karolina Piekarska, Wydarzenia w Muzeum Niepodległości. Dwie ekranizacje „Wiernej rzeki” Stefana Żeromskiego

Andrzej Kotecki, Od wystaw do galerii.
Geneza Galerii Plakatu Muzeum Niepodległości

Dorota Panowek, Kronika wydarzeń
Muzeum Niepodległości w Warszawie

Justyna Wyszyńska, Tekla z Bądarzewskich Baranowska –
już nie zapomniana kompozytorka z Mazowsza

 

ŹRÓDŁA. Relacje. Wspomnienia

 

Andrzej Domagalski, Archiwum kultury studenckiej. Początki w Elicie, Pod Postacią i w Czerwonej Żyrafie

Jan Sęk, Czemierniki – zapomniana stołeczność

 

RECENZJE. Noty. Bibliografie

 

Henryk Kocój, Hugo Kołłątaj jako wnikliwy obserwator europejskiej sceny politycznej w świetle swoich listów pisanych
z emigracji w latach 1792–1794

Maksymilian Judycki, Wybór, czyli o teologii inaczej

Bartłomiej Sokołowski, Powstanie Styczniowe w źródłach drukowanych

Piotr Maroński, Wszeteczność w XIX-wiecznej Europie

Lista artykułów 

Beata Michalec, Kultywowanie pamięci o bohaterach

 

ARTYKUŁY

 

Janusz Gmitruk, Powstanie Styczniowe w panoramie dziejów.
Przed powstaniem

Barbara Petrozolin-Skowrońska, ,,…Bądźmy przynajmniej razem…”. Esej o Edwardzie Jurgensie

Jerzy Mazurek, „Kot z Kotów, kanonik Kotkowski”. Przemiany społeczne na ziemiach polskich w XIX wieku na przykładzie rodziny księdza Kacpra Kotkowskiego (1814−1875)

Elżbieta Wąsala, „Noblesse oblige” w wielopokoleniowej szlacheckiej rodzinie Cejzików herbu Owada

Maria J. Turos, Zranienie generała Franciszka Żymirskiego –
czy musiało zakończyć się tragicznie?

Marian Marek Drozdowski, Prezydenci (1939−1990)

 

MUZEALNICTWO. Materiały. Sprawozdania. Omówienia

 

Bartłomiej Sokołowski, Sympozjum naukowe „160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego”

Małgorzata Karolina Piekarska, Galeria Jednego Obiektu.

Ludomir Benedyktowicz, „Dziewczyna z konwią”

Weronika Krzemień, Piotr Maroński, Pamięć o Powstaniu Styczniowym w zabytkach ze zbiorów Muzeum Niepodległości

w Warszawie

Andrzej Kotecki, Ryszard Kaja. Projektant plakatów, piewca Polski (refleksje na marginesie wystawy) Krzysztof Bąkała,
Dbałość o pamięć

Dorota Panowek, Kronika wydarzeń Muzeum Niepodległości
w Warszawie

 

ŹRÓDŁA. Relacje. Wspomnienia

 

Andrzej Domagalski, Archiwum kultury studenckiej. Pokolenie „kataryniarzy”: Bim-Bom oraz Chyła, Cybulski i Kobiela

Janusz Gmitruk, Akcja „Zemsta”. Na pomoc walczącej Warszawie

Jan Engelgard, Wspomnienia Tadeusza Romera z lat 1917−1943

Małgorzata Karolina Piekarska, Historia Polski według łukaszowców

Ewa Janczar, Pomnik Geodezji Europejskiej na placu Teatralnym
w Warszawie

Maciej Jakubowski, Udział Muzeum Niepodległości w Warszawie
w obchodach 160. rocznicy bitwy pod Węgrowem 1863−2023

 

RECENZJE. Noty. Bibliografie

 

Barbara Petrozolin-Skowrońska, Stefan Starzyński − znakomity gospodarz stolicy

Andrzej Kotecki, Rząd Obrony Narodowej Wincentego Witosa
w dokumentach

Zbigniew Judycki, Fantastyczny wszechświat Wojciecha Siudmaka

Lista artykułów 

Tadeusz Skoczek, Nauki płynące z historii

 

ARTYKUŁY

 

Maria J. Turos, Postać Mikołaja Kopernika w pamiętnikach francuskich lekarzy z czasów wojen napoleońskich

Piotr M. Zalewski, Szkic do historii ryngrafów dystynkcyjnych
w XVIII/XIX wieku

Maciej Franz, Bohater wybrzeża z Kresów Wschodnich. Ocena roli
płk. Stanisława Dąbka w przygotowaniu i realizacji obrony
Kępy Oksywskiej we wrześniu 1939

Katarzyna Dzierzbicka, Niemieckie obozy jenieckie w Wilanowie

Zbigniew Judycki, Panowie, zdrowie konia

Bartłomiej Sokołowski, Stan obiektów fortyfikacyjnych
twierdzy Modlin po 1945 roku

 

MUZEALNICTWO. Materiały. Sprawozdania. Omówienia

 

Maciej Jakubowski, Fangor w Toruniu

Małgorzata Karolina Piekarska, Przypomnienie Canaletta

Weronika Krzemień, Łempicka w podróży

Dorota Panowek, Kronika wydarzeń Muzeum Niepodległości
w Warszawie

Magda Bilińska, Wizyty studyjne pracowników Muzeum Niepodległości

 

ŹRÓDŁA. Relacje. Wspomnienia

 

Andrzej Domagalski, Archiwum kultury studenckiej. Magia Krakowa

Weronika Krzemień, „Znad Wisły… nad Bug” – uroczystość odsłonięcia pomnika Krystyny Krahelskiej we Włodawie

Łukasz Żywek, „Fangor. Poza obraz” – wernisaż wystawy w Muzeum Narodowym w Gdańsku Henryk Nicpoń, Kulisy zamachu majowego. Próba nowego odczytania

Mateusz Ratyński, Przypomnienie Jastrzębowskiego. Na marginesie reprintu „Konstytucji dla Europy”

 

RECENZJE. Noty. Bibliografie

 

Bartłomiej Sokołowski, Lokalny artysta Józef Myślicki (1901−1978)

Maksymilian Judycki, Szarże na krawędzi słów

Andrzej Kotecki, Jak Czersk do Macierzy powracał

Małgorzata Kapsa, Wikingowie a korzenie narodu polskiego.
Wybrana literatura

Karina Lewicka, Bitwa Warszawska 1920 w zbiorach Biblioteki Naukowej Muzeum Niepodległości w Warszawie

Lista artykułów 

Lista artykułów 

Tadeusz Skoczek, Nie ma miejsca w gospodzie

 

ARTYKUŁY

 

Stanisław Hadyna, Utwór Stanisława Sarnickiego „Oratio prolege electionis ad majestatem Regiam Amplissimum Senatum et ordine Regni, cui addita est in fine deliberation de bello Turcio” przykładem traktatu politycznego zawierającego program naprawy ustroju Rzeczpospolitej

Adam Czesław Dobroński, Marek Gajewski, Bitwa białostocka 1920  Małgorzata Karolina Piekarska, Wacław Chodkowski – zapomniany

malarz dla ubogich (skrócona monografia artysty)

Karolina Trzeskowska-Kubasik, Miejsca kaźni na terenie

Kreishaupt-mannschaft Busko (dystrykt Radom) w latach 1939−1945

Dominik Karcz, Trwałość funkcji ulicy miasta historycznego

na wybranych przykładach krakowskiego Kazimierza

 

MUZEALNICTWO. Materiały, Sprawozdania, Omówienia

 

Jolanta Niklewska, Londyńskie rachunki Romana Dmowskiego

z lat 1915–1917

Janusz Gmitruk, Tadeusz Skoczek, Świętowanie Niepodległości Geneza, historia obchodów, współczesne realizacje 100. rocznica wojny

polsko-rosyjskiej 1919−1920 i zawarcia pokoju w Rydze. Dokonania Rządu Obrony Narodowej i premiera Wincentego Witosa

IN MEMORIAM

 

Krzysztof Miklaszewski, Pożegnania

Stanisław Kaszyński, Tadeusz Chęsy (13 listopada 1946 Bydgoszcz –

3 listopada 2020 Bydgoszcz). Uznany poligraf – ofiarny społecznik.Teresa Kujawa (13 maja 1950, Mogilno − 5 września 2021,Mogilno). Pedagog, radna, animatorka kultury

Tadeusz Skoczek, Gustaw Hadyna. Artysta, patriota, apologetaojczystego regionu (4 maja 1946–11 grudnia 2021)

 

RECENZJE, NOTY, BIBLIOGRAFIE

 

Andrzej Kotecki, Ludobójstwo w świetle historii i paragrafów
(Maciej Jan Mazurkiewicz, Ludobójstwo Niemiec na narodzie polskim (1939–1945) Studium historyczno-prawne)

Izabella Rusinowa, Ważne publikacje kościuszkowskie (Tadeusz Rawski, Bitwa pod Maciejowicami. W dorobku historyka prof.dr. hab. Tadeusza Rawskiego. 75 rocznica pracy naukowej; MarianMarek Drozdowski, Tadeusz Kościuszko. Szkice biograficzne.Tradycja)

Leszek Marek Krześniak, Tadeusz Skoczek, Szlakiem doliny Wisły

Lista artykułów 

Lista artykułów 

Izabella Rusinowa, Publikacje o Kościele katolickim (Kościół katolicki

w najnowszych dziejach Polski, red. Janusz Gmitruk i Tadeusz Skoczek,

Z pastorałem przez kontynenty, red. Stanisław Dziedzic, Janusz Gmitruk, Zbigniew Judycki i Tadeusz Skoczek)

Robert Hasselbusch, O ludziach, miłości i mobilnym obozie, czyli

o niektórych wątkach z książki Jerzego Ptakowskiego (Jerzy Ptakowski, Auschwitz bez cenzury i bez legend)

Andrzej Kotecki, Historia Pomorza (Roman Wapiński, W kręgu spraw kaszubskich i pomorskich. W 100-lecie powrotu Pomorza w granice Niepodległej Rzeczypospolitej)

Maciej Motas, Przegrany plebiscyt, czyli jak upamiętnić klęskę
(Jakub Knyżewski, Rafał Żytyniec, Ełk 1920. Plebiscyt na Mazurach;
Wersal, plebiscyt i co dalej na Warmii i Mazurach?, opracowanie merytoryczne Małgorzata Gałęziowska, Sebastian Mierzyński)

 

Lista artykułów 

Edyta Wieczorska, „POIiŚ o przeszłości” – Fundusze Europejskie pomagają odkrywać historię

 

ŹRÓDŁA, RELACJE, WSPOMNIENIA

 

Izabela Gass, Praskie dzieje mojej rodziny 

IN MEMORIAM. Andrzej Gass (1938–2021)

Michał Ceglarek, Ze Lwowa do Francji. Wspomnienia podpułkownika Antoniego Bogusławskiego

Zbigniew Judycki, Najmłodszy kapral Rzeczypospolitej i jego syn, czyli krótka saga rodziny Wesołowskich

Małgorzata Dziedzic, Stanisław Dziedzic, Odeszła
Bogusława Hanisz-Pałczyńska. Wspomnienie

Andrzej Domagalski, Archiwum kultury studenckiej. Świat „Rotundy” 

 

RECENZJE, NOTY, BIBLIOGRAFIE

 

Andrzej Kotecki, Przedwojenna Gdynia i jej port (Jan Tymiński, Administracja morska w Gdyni w okresie Drugiej Rzeczypospolitej Organizacja, kadry, działalność)

Tadeusz Paleczny, Polska obecność w Brazylii. Próba syntezy (Polska i Brazylia – bliższe, niż się wydaje – Polônia e Brasil – mais próximo
do que parece, red. Jerzy Mazurek)

Tadeusz Samborski, Patriotyzm za rogatkami wielkiego miasta, czyli peowiacy z Jabłonnej, Chotomowa, Krubina i Wieliszewa (Jacek Emil Szczepański, Peowiacy i ich losy [Jabłonna, Chotomów, Krubin, Wieliszew])

Andrzej Kotecki, Było takie życie (Jacek Moskwa, Niewygodny prorok. Biografia ks. Jana Ziei)

Jolanta Miszkiewicz, Konstytucja 3 maja 1791 roku w zbiorach Biblioteki Muzeum Niepodległości. Wybór bibliograficzny

Lista artykułów 

ŹRÓDŁA, RELACJE, WSPOMNIENIA

 

Tomasz Sporyń, Listy Stefana Pasławskiego do rodziny w czasie służby

legionowej na Węgrzech w latach 1914–1915

Teresa Stawiarska, Przez Bug do Polski po 17 września 1939 roku.
Dwie relacje

 

RECENZJE, NOTY, BIBLIOGRAFIE

 

Janusz Wojtasik, Artura Śliwińskiego trójksiąg o polskich powstaniach

Lista artykułów 

Tożsamość Europy. List papieża Franciszka

 

ARTYKUŁY

 

Аnatol Stseburaka, Olga Gorbaczewa, Losy powstańców listopadowych we Francji w latach 30. XIX w. na przykładzie losów Edwarda Gerycza

Henryk Kocój, Polskie zabiegi dyplomatyczne wobec łamania zasad neutralności przez Prusy w Powstaniu Listopadowym

Jolanta Załęczny, „Przeorał dusze pokoleń złotym pługiem twórczości swojej” – Henryk Sienkiewicz na straży świadomości narodowej

Beata Michalec, Ochrona dziedzictwa materialnego i niematerialnego przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy

Henryk Skorowski, Współczesne rozumienie regionalizmu

Stanisław Dziedzic, Franciszek Ziejka. Arcykrakowianin z Radłowa

 

MUZEALNICTWO. Materiały, sprawozdania, omówienia

 

Beata Michalec, „Bolszewicy mordują bezbronne kobiety”.

Prezentacja plakatu z 1920 roku ze zbiorów Muzeum Niepodległości

Andrzej Kotecki, Pamięć o śląskich bohaterach
(medale, pieniądz
zastępczy, pocztówki, odznaki)

Tadeusz Skoczek, Wiesław Klimczak – czas miniony, niedokończony. Osobiste refleksje pro memoria

 

RECENZJE, NOTY, BIBLIOGRAFIE

 

Jolanta Załęczny, Siedem historii z Syberią w tle

(Eugeniusz Niebelski, Zesłańcy pokolenia 1863. Siedem historii)

Michał Kozłowski, Antologia przedwojennych prac Mariana Kukiela (Marian Kukiel, Studia historyczne. Wybór artykułów z lat 1909– 1939, wybór i opracowanie Tomasz Siewierski)

Maciej Motas, Biografia polityczna Aleksandra Bocheńskiego
(Ariel Orzełek, Poszukiwanie modelu realizmu politycznego.

Myśl i publicystyka Aleksandra Bocheńskiego)

Andrzej Kotecki, Wielka Historia Kaszubów (Historia Kaszubów

w dziejach Pomorza, tom I, III, IV, V)

Tadeusz Skoczek, Przypomnienie chłopskiego wojska
(Chłopska armia. 80. rocznica powstania Batalionów Chłopskich)

Jerzy S. Kowalski, Franciszek Kamiński. Biografia żołnierza i polityka (Janusz Gmitruk, Generał dywizji Franciszek Kamiński (1902– 2000) Żołnierz i polityk)

Tadeusz Skoczek, Noty o książkach

Lista artykułów 

Łukasz Żywek, Droga Wiktora Thomméego do niepodległej Polski

Jan Wiktor Sienkiewicz, Twarze i pejzaże. Tadeusz Wojnarski –

z „nieludzkiej ziemi” do Szwajcarii

Grzegorz Pełczyński, Michała Kryspina Pawlikowskiego rozważania
na temat dziejów najnowszych

 

MUZEALNICTWO. Materiały, sprawozdania, omówienia

 

Krzysztof Siemianowski, O bogatej tradycji profesji muzealnika

i świadomym podejściu do wyzwań współczesnego świata 

Bartłomiej Kłusek, Funkcjonowanie Muzeum Niepodległości online

w okresie lockdownu instytucji kultury 

Łukasz Żywek, Zapalniki do butelek z benzyną z warszawskiego getta 

Izabela Mościcka, Plakat propagandowy z wojny polsko-bolszewickiej

pt. „Józef Piłsudski”

Michał Cieślak, „Bolszewicy w Płocku”. Propagandowa ulotka z wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku w zbiorach Muzeum Niepodległości
w Warszawie

 

ŹRÓDŁA, RELACJE, WSPOMNIENIA

 

Robert Hasselbusch, „Pamiętać będę do końca życia ich bohaterstwo”

– wspomnienia lekarza Jerzego Hagmajera z okresu uwięzienia na Pawiaku, cz. II

Paweł Bezak, Z legionowej kuchni

Zbigniew Judycki, In Memoriam. Ks. Zenon kardynał Grocholewski (1939–2020)

 

RECENZJE, NOTY, BIBLIOGRAFIE

 

Stanisław Hadyna, Historia i patriotyzm w dziedzictwie Bitwy Warszawskiej 1920 roku

Jan Engelgard, Początki polskiej dyplomacji, przełomowy rok 1919

Tadeusz Samborski, Lektury na czas pandemii. Książki, do których warto wracać

Jerzy S. Kowalski, Powstanie z workiem na plecach

Tadeusz Skoczek, Kobieta widzi inaczej

Ewelina Pilawa-Soroka, W trosce o żołnierzy Armii Krajowej. Informacja
o treści Biuletynów „Miesięcznika Światowego Związku Żołnierzy AK”

Teresa Kołakowska, Wypocznij na Mazowszu

Andrzej Nowak-Arczewski, Pochwaleni niech będą ornamentatorzy. Polemika z tekstem Marka Jedynaka „Jak nie pisać wojennych biografii, nawet w formie reportażu”

Lista artykułów 

Tadeusz Skoczek, Wydawnictwo naukowe w cieniu pandemii

 

ARTYKUŁY

 

Janusz Szczepański, Okupacja sowiecka Mazowsza Północnego

podczas najazdu 1920 r. 

Mariusz Mróz, Bitwa pod Radzyminem w r. 1920 – wspomnienia

por. Rudolfa Aurigi 

Tadeusz Skoczek, Więźniowie Cytadeli Warszawskiej. Socjaliści 

Beata Michalec, Stefan Starzyński w kampanii wyborczej 

Stanisław Dziedzic, Konspiracyjne życie teatralne w Krakowie

(1939–1945)

Janusz Gmitruk, Zygmunt Jan Rumel – żołnierzowi i poecie

w 105. rocznicę urodzin 

Marta Marek, Janusz Kusociński – olimpijczyk niezłomny, heroiczny

bohater bieżni i pola walki

Jerzy Mazurek, Specyfika polskiej emigracji do Brazylii

 

MUZEALNICTWO. Materiały, sprawozdania, omówienia

 

Jolanta Załęczny, Plakat Felicjana Szczęsnego Kowarskiego

przyczynkiem do rozważań o propagandzie w 1920 roku

Michał Filip Świdwa, Muzealnik – zawód o bogatej tradycji wobec

wyzwań współczesności

Lista artykułów 

Tadeusz Skoczek, Kolejny zakręt czasopiśmiennictwa naukowego

 

ARTYKUŁY

 

Maria J. Turos, François Girardot – francuski medyk polskich szwoleżerów

Iwona Osłowska, Kobiety w sztuce. Zapomniane artystki:
Janina Nowotnowa (1881−1963) − malarka, graficzka

Paweł Olszewski, Polacy na Kaukazie Południowym w latach I wojny

światowej i po jej zakończeniu (1914−1921)

Stanisław Hadyna, Stanisław Sarnicki – historyk, pastor, patriota

Jacek Knopek, Emigracja polska i Polonia na Bliskim Wschodzie w XIX i XX wieku. Zarys syntezy

Rafał Terszak, Chrzest Włodzimierza a jasnogórskie obchody
1000-lecia Chrztu Rusi (na łamach miesięcznika „Jasna Góra“)

Marcin Gomółka, Hetman Szymon Kossakowski w literaturze polskiego romantyzmu

 

MUZEALNICTWO. Materiały, sprawozdania, omówienia

 

Tomasz Suma, Wystawa dziejów poczty Legionów Polskich
w przedwojennym Muzeum Poczty i Telekomunikacji w Warszawie

Halina Murawska, Sprawozdanie z uroczystości wręczenia Dyplomów Honorowych w Konkursie im. Hanny Szwankowskiej Varsaviana Roku 2018/2019

 

ŹRÓDŁA, RELACJE, WSPOMNIENIA

 

Ksiądz Tadeusz Przybylski, Ks. Władysław Polkowski – duchowny

i patriota. Refleksje 

Agnieszka Fluda-Krokos, Pamiętnik Karola Druziewicza jako źródło

do badań losów biblioteki puławskiej Czartoryskich

Magdalena Gardias, „Bajka o zajączku, lisie i kogutku“, czyli jak pamiętać
o historii

 

RECENZJE, NOTY, BIBLIOGRAFIE

 

Andrzej Kotecki, Pamiętnik − źródło wiedzy o czterech epokach

Lista artykułów 

Jolanta Załęczny, Na marginesie rocznicowych obchodów

 

ARTYKUŁY

 

Xymena Pilch-Nowakowska, Reakcja Ignacego Jana Paderewskiego
na polski wrzesień 1939 roku i obronę Warszawy

Jan Znajdek, Kordian Józef Zamorski. Lojalny żołnierz, oddany sprawie Komendant Polskiej Policji Państwowej

Janusz Gmitruk, Polskie Państwo Podziemne

Józef Smoliński, Wysiłek wojenny Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie (1939−1945)

Tadeusz Panecki, Sprawa polska w II wojnie światowej

Dawid Kołbuc, Prace polsko-radzieckiej komisji mieszanej do spraw

formowania Armii Polskiej w ZSRR

Michał Trubas, Armia Radziecka na ziemiach polskich w strategii

ZSRR

Henryk Stańczyk, Konferencja w Poczdamie i jej skutki dla Polski

Mieczysław Samborski, Ukraińska Narodowa Samoobrona
(lipiec 1943–luty 1944) − poprzedniczka Ukraińskiej Powstańczej Armii Zachód w Małopolsce Wschodniej. Struktura organizacyjna, obsada kadrowa i jednostki zbrojne

 

MUZEALNICTWO. Materiały, sprawozdania, omówienia

 

Andrzej Kotecki, Bohaterstwo utrwalone w metalu. Medale upamiętniające kampanię wrześniową 1939 roku w zbiorach Muzeum Niepodległości

Teresa Kaczorowska, 15 lat wskrzeszania z niepamięci ks. jezuity M.K. Sarbiewskiego

Dorota Panowek, Mazowieckie Wydarzenie Muzealne „Wierzba” 

Teresa Kołakowska, 18. edycja Nagrody Samorządu Województwa

Mazowieckiego im. Cypriana Kamila Norwida

 

ŹRÓDŁA, RELACJE, WSPOMNIENIA

 

Mateusz Ratyński, Wspomnienia Stanisława Osieckiego o ruchu ludowym w czasie okupacji (1939−1945)

Lista artykułów 

Warszawskie tropy ZET-u - Tadeusz W. Nowacki 

Biało-czerwona na miastem w listopadzie 1939 r. -
Elżbieta Bimler-Mackiewicz 

Kalendarium II Rzeczypospolitej - Janusz Odziemkowski 

Pisarze o odzyskaniu niepodległości - Mirosława Pałaszewska, Magdalena Woltanowska 

Wspomnienia - Wojciech Świętosławski 

Patriotyczne podteksty rzemieślniczej wystawy -
Elżbieta Bimler-Mackiewicz 

Stosunki polsko-litewskie - Piotr Stawecki Piotr Łossowski
(aut. dzieła rec.) 

 

Lista artykułów 

Polikarp Wróblewski "Wyrwa" - Piotr Chróściel 

Dwór polski przekaźnikiem tradycji ojczystej - Teresa Kiersnowska, Ryszard Kiersnowski 

Ziemiaństwo kreatorem kultury - Janusz Odrowąż-Pieniążek 

"Uprawa" vel "Tarcza" - Maciej Rudziński 

Wystawy w Muzeum Niepodległości poświęcone II wojnie światowej - Mirosława Pałaszewska 

Warszawa i Mazowsze w walce o niepodległość kraju w latach 1794-1920: wystawa w Muzeum Niepodległości czynna od listopada 2000 do marca 2001 roku - Jolanta Niklewska 

Nowa ekspozycja stała w Muzeum Więzienia "Pawiak" - Magdalena Woltanowska 

"Kto ty jesteś?": znaki polskiej tożsamości narodowej w latach 1794-1918: wystawa w Muzeum Niepodległości czynna od kwietnia 2001 do marca 2002 roku - Jolanta Niklewska 

"Ignacy Jan Paderewski w świecie polityki": wystawa w Muzeum Niepodległości w Warszawie - Helena Wiórkiewicz 

Działalność edukacyjna i popularyzatorska Muzeum Niepodległości
w roku 2001 - Andrzej Stawarz 

"Z niewoli do niepodległości: pamiętniki" - Kard. Aleksander Kakowski, Ks. Kard. Józef Glemp, red. i oprac. Tadeusz Krawczak, Ryszard Świętek, Kraków 2000: [recenzja], Arkadiusz Kołodziejczyk Józef Glemp (aut. dzieła rec.) Aleksander Kakowski (aut. dzieła rec.) Tadeusz Krawczak (aut. dzieła rec.) Ryszard Świętek (aut. dzieła rec.) 

"Silva rerum: kronika domowa: wspomnienia i zapiski dzienne z lata 1830-1881" - Kajetan Kraszewski, wstęp i oprac. Zbigniew Sudolski, współpraca Irena Najda, Warszawa 2000: [recenzja], Arkadiusz Kołodziejczyk Kajetan Kraszewski (aut. dzieła rec.) Irena Najda
aut. dzieła rec.) Zbigniew Sudolski (aut. dzieła rec.) 

"Księga Sybiraków: 1928, 1988, 1998, 2000" - Kazimierz B. Grenczak, Irena Tańska, Warszawa 2001: [recenzja], Adam Dobroński Kazimierz
B. Grenczak (aut. dzieła rec.) Irena Tańska (aut. dzieła rec.) 

 

Lista artykułów 

Lista artykułów 

 

Lista artykułów 

Lista artykułów 

Lista artykułów 

Apel - Janusz Przewłocki 

Sybirackie refleksje - Edward Treter 

Sybiracy - Wiesław Krwaczyński 

"Panpolski" z Sybiru - Anna Milewska-Młynik 

Polski Kazachstan - Janusz Kamocki 

Polacy na Kołymie w latach 1940-1958 - Małgorzata Giżejewska  

Komunikat o stanie badań nad kartoteką więźniów X Pawilonu - Zofia Strzyżewska, Jerzy Wągrodzki 

Droga do Syberii, czyli podróż więźnia - Walery Czerepica, Zofia Strzyżewska (tłum.) 

Pamiętnik - Aleksander Aleksandrowicz 

Książki o tematyce syberyjskiej w zbiorach Muzeum Niepodległości - Mirosława Pałaszewska, Krystyna Żuchowska 

Witold Szolginia 1923-1996 - Helena Wiórkiewicz 

 

Lista artykułów 

Uwikłania historyków w PRL - Andrzej Ajnenkiel 

Sprawa Witolda Pileckiego - Lidia Świerczek 

Od WW-72 do "Liceum" - Halina Waszczuk-Bazylewska 

3 listopada 1947 roku - Ruta Czaplińska 

Stracony przez władze PRL - Eugeniusz Wawrzyniak 

Więzień – Jerzy Braun - Barbara Otwinowska 

Ścigany przez Gestapo, NKWD i UB - Zbigniew Zieliński 

Wspomnienia więzienne - Jerzy Borysowicz 

 

 

Lista artykułów 

Lista artykułów 

Lista artykułów 

Bić się czy nie bić? - Jerzy Skowronek, Maria Skowronek 

Niepokorna martyrologia - Barbara Jedynak 

Tradycje patriotyczne na obrazkach religijnych - Arkadiusz Kołodziejczyk, Mirosława Pałaszewska 

Górnośląska matrona – Rozalia Biegieszowa - Elżbieta Bimler-Mackiewicz 

Wystawa "Jeszcze Polska nie zginęła. Znaki tożsamości narodowej" - Anna Dzieciuchowicz, Magdalena Woltanowska 

Wystawa "Mój miły mnie a ja jemu" - Elżbieta Bimler-Mackiewicz 

Obrona Warszawy - Janusz Wojtasik, Tomasz Strzeżek (aut. dzieła rec.) 

Wojna polsko-bolszewicka na Mazowszu - Edward Treter, Ryszard Juszkiewicz (aut. dzieła rec.) 

Nowy informator o muzeach - Andrzej Stawarz Maria Sołtysiak
(aut. dzieła rec.) Katarzyna Wierzbicka (aut. dzieła rec.) 

 

Lista artykułów 

Z dziejów polskiej kolonii w Permie w XIX i początkach XX wieku -
Elena Charitonowa, Irena Tańska (aut. dzieła rec.) 

Polacy w Omsku - Anna Milewska-Młynik 

Rozstrzeliwania i deportacje ludności polskiej w ZSRR w latach 1939-1941 - Natalia S. Lebiediewa Zofia Strzyżewska (tłum.) 

Wystawa "Sybir 1940-1956" - Anna Milewska-Młynik 

Pismo Związku Sybiraków - Adam Dobroński 

Związek Patriotów Polskich w świetle ostatnich badań -
Elżbieta Trela-Mazur, Albin Głowacki (aut. dzieła rec.) 

"Życie religijne żołnierzy polskich w niewoli niemieckiej i radzieckiej podczas II wojny światowej" - Norbert Honka, Opole 1998: [recenzja], Jerzy Myszor Norbert Honka (aut. dzieła rec.) 

 

Lista artykułów 

Cytadela Warszawska - Wojciech Czaplicki, Kazimierz Krajewski 

Cytadela Warszawska - prawdy i fikcje - Wiesław Leszek Ząbek 

Echa Powstania Styczniowego - Igor Karpiejew,
Zofia Strzyżewska (tłum.) 

Wacław Sieroszewski - Irena Tańska 

X Pawilon: (wspomnienie) - Wacław Sieroszewski 

Dni Cytadeli '98 - Jerzy Wągrodzki 

 

Lista artykułów 

Meldunki z tajnego archiwum - Elżbieta Trela-Mazur 

Skarby pamieci i tradycji - Pińsk - Katarzyna Witwicka 

Szkolne czasy w Krzemieńcu w 1939-1940 roku -
Wanda Sułkowska-Myśliwiec 

W czepku urodzona: (Lwów 1939-1945) -
Wanda Chwastowska-Bystram 

Wspomnienia - Stanisław Jatkowski 

Podróż na Kresy - Irena Tańska 

 

Lista artykułów 

Wrzesień 1939: (prawdy i fikcje) - Wiesław Leszek Ząbek 

 

Lista artykułów 

Społeczna pamięć przeszłości - Mirosław Kaliński 

"Robotnicy z Chodakowa": prawda i fikcja - Rafał Dmowski, Arkadiusz Kołodziejczyk 

Listy Legionistów do Jadwigi Kunickiej - Mirosława Pałaszewska 

Jerzy Stamirowski - starosta olkuski - Irena Stamirowska-Karpińska 

Wspomnienie o Wojciechu Ziembińskim - Wiesław Jan Wysocki 

Nabytki Muzeum Niepodległości w roku 2000 - Anna Milewska, Mirosława Pałaszewska 

80 rocznica Bitwy nad Niemnem - Ryszard Mackiewicz 

"Syberia w historii i kulturze narodu polskiego" - red. Antoni Kuczyński, Wrocław 1998: [recenzja], N.I. Dubinina Antoni Kuczyński
(aut. dzieła rec.) Jerzy Wągrodzki (tłum.) 

"Syberia w historii i kulturze narodu polskiego" - red. Antoni Kuczyński, Wrocław 1998: [recenzja], Anna Milewska-Młynik Antoni Kuczyński
(aut. dzieła rec.) 

"Bronisław Piłsudski: sezłaniec - etnograf - polityk" - red. Antoni Kuczyński, Wrocław 2000: [recenzja], Anna Milewska-Młynik Antoni Kuczyński (aut. dzieła rec.) 

"Michał Grażyński (1890-1965) : sylwetka polityka" - Jan Łączewski, Częstochowa 2000: [recenzja], Seweryn A. WisłockiJan Łączewski
(aut. dzieła rec.) 

 

Lista artykułów 

"Eleusis" na Górnym Śląsku - Seweryn A. Wisłocki 

"Powstanie listopadowe w relacjach posła pruskiego Fryderyka Schölera" - Henryk Kocój, Kraków 2003: [recenzja], Grzegorz Toboła Henryk Kocój (aut. dzieła rec.) 

"Obozy pracy przymusowej na terenie Katowickiego i Chorzowskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego 1945-1950" - Kazimierz Miroszewski, Katowice 2002: [recenzja], Seweryn A. Wisłocki Kazimierz Miroszewski (aut. dzieła rec.) 

 

Lista artykułów 

W rocznicę Konstytucji 3 Maja - Andrzej Ajnenkiel 

Kościuszko, Król i 3 Maja - Seweryn A. Wisłocki 

Święta 3 Maja w przedwojennym Białymstoku - Adam Dobroński, 
Jan Jerzy Milewski 

"Dyplomacja Prus, Austrii i Rosji wobec Konstytucji 3 Maja 1791 roku - zagadnienia wybrane" - Henryk Kocój, Kraków 1998: [recenzja], Seweryn A. WisłockiHenryk Kocój (aut. dzieła rec.) 

 

Lista artykułów 

Twórcy Niepodległości - Arkadiusz Kołodziejczyk 

Cierniste drogi żołnierzy AK - Zbigniew Zieliński 

Związek Sybiraków liczy 75 lat - Antoni Kuczyński 

Wspomnienia z lat 1918-1921 - Jarosław Kurczyn 

"Kawalerowie Krzyża Niepodległości" - wystawa w Muzeum Niepodległości - Jolanta Niklewska 

"Biskupi - senatorowie wobec reform Sejmu Czteroletniego" -
Ewa Ziółek, Lublin 2002: [recenzja], Monika Banach Ewa Ziółek
(aut. dzieła rec.) 

"Relacje posła pruskiego Ludwiga Buchholtza z Warszawy, Łowicza
i Wrocławia o insurekcji kościuszkowskiej"
- Henryk Kocój, Kraków 2004: [recenzja], Aleksandra BłaszczakHenryk Kocój (aut. dzieła rec.) 

"Relacje posła pruskiego Ludwiga Buchholtza z Warszawy, Łowicza
i Wrocławia o insurekcji kościuszkowskiej"
- Henryk Kocój, Kraków 2004: [recenzja], Grzegorz Toboła Henryk Kocój (aut. dzieła rec.) 

"Działalność propagandowo-informacyjna władz powstańczych
(1794, 1830-1831, 1863-1864)"
- Marek Jaeger, Lublin 2002: [recenzja], Aleksandra Błaszczak, Marek Jaeger (aut. dzieła rec.) 

"Centralny Obóz Pracy Jaworzno: podobóz ukraiński (1947-1949)" - Kazimierz Miroszewski, Katowice 2001: [recenzja], Seweryn A. Wisłocki Kazimierz Miroszewski (aut. dzieła rec.) 

"... Przed Bogiem i historią: księga ofiar komunistycznego reżimu
w Polsce lat 1944-1956: Mazowsze"
- Tadeusz Swat, Warszawa 2003: [recenzja], Arkadiusz Kołodziejczyk Tadeusz Swat (aut. dzieła rec.) 

 

Lista artykułów 

Szkoła księdza Kordeckiego we Lwowie i jej losy w latach 1940-1962 (szkoła nr 18 i szkoła nr 30) - Czesław Baran Adam Sierżant Alina Węgier-Grzegocka Krystyna Węgier-Maksymowicz 

Syberia w świadomości młodych Polaków - Michał Karczewski 
Piotr Krzesiński 

Moje Chiny - Łucja Drabczak 

"Francja wobec powstania kościuszkowskiego w świetle relacji dyplomatów pruskich" - Henryk Kocój, Kraków 2005: [recenzja], Aleksandra Błaszczak Henryk Kocój (aut. dzieła rec.) 

"To, co święte: pokoleniom w hołdzie", - Jan Lempkowski, Warszawa 2004: [recenzja], Jerzy M. Cygan Jan Lempkowski (aut. dzieła rec.) 

 

Lista artykułów 

Stefan Żeromski a niepodległość Polski - Jan Zdzisław Brudnicki 

Halina i Stefan Czarnoccy - Mirosława Pałaszewska,
Hanna Zbirohowska-Kościa 

Wystawy Muzeum Niepodległości 1990-2005 - Mirosława Pałaszewska Krystyna Żuchowska 

Dzień Niepodległości - Sławomir Kordaczuk 

Marek Cabanowski (1935-2006) - Andrzej Stawarz 

Dr. Tadeusz Swat (1936-2006) - Arkadiusz Kołodziejczyk 

"Wierni Polsce: ludzie kospiracji piłsudczykowskiej 1939-1947" -
Marek Gałęzowski, Warszawa 2005: [recenzja],
Zbigniew Mierzwiński Marek Gałęzowski (aut. dzieła rec.) 

"Inspektor Puławski ZWZ - Wiesław Charczuk Zbigniew Gnat-Wieteska (aut. dzieła rec.) 

 

Lista artykułów 

Dokument zbrodni UB na Rzeszowszczyźnie -
Stanisław Ludwik Krowicki 

Sybir - Józef Dobrucki, Anna Milewska-Młynik 

Balista i cembrowina - Karol Mórawski 

Pomnik Drzewa Pawiackiego - Magdalena Woltanowska 

Dzieci Niepodległości - Sławomir Kordaczuk 

"Piłsudski na łamach i w opiniach prasy polskiej 1918-1939" -
red. M. Jabłonowski, E. Kossewska, Warszawa 2005: [recenzja], M. Jabłonowski (aut. dzieła rec.) E. Kossewska (aut. dzieła rec.) 

List do Redakcji - H. Zwinogrodzka-Junak 

 

Lista artykułów 

Semper fidelis : dzieje legendy - Władysław A. Serczyk 

Z takich gwiazd wylecieli... - Magdalena Bajer 

Muzea lwowskie wczoraj i dziś - Maciej Matwijów 

Lwów na medalach i odznakach - Barbara Kozarska-Orzeszek 

Cmentarz Łyczakowski we Lwowie - Tadeusz Rudkowski 

Cmentarz Orląt Lwowskich - Stanisław Sławomir Nicieja 

[Henryk Mierzecki] - Aleksandra Garlicka 

Lady Olesia - Magdalena Bajer 

Pamięć Lwowa - Jerzy Janicki 

Pamiętniki po Władysławie Zychu - Mirosława Pałaszewska 

Wczoraj, dziś i na jutro - Andrzej Chlipalski 

"Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w." - t. 1, red. Jerzy Maternicki; t. 2, red. Jerzy Maternicki i Leonid Zaszkilniak; t. 3, red. Jerzy Maternicki i Leonid Zaszkilniak, Rzeszów 2004-2005: [recenzja], Arkadiusz KołodziejczykJerzy Maternicki (aut. dzieła rec.) Leonid Zaszkilniak (aut. dzieła rec.) 

 

Lista artykułów 

Poezja w walce z okupantem - Janusz Brzoza 

Milknące echa powstańczej tragedii - Stafan Wasilewski 

Poezja świadectwa i sprzeciwu - Seweryn A. Wisłocki 

Losy Polaków - Adam Dobroński 

"Zwycięzca spod Żyrzyna: generał Michał Heydenreich-Kruk (1831-1886)" - Zdzisław Bieleń, Lublin 2006: [recenzja],
Emil Noiński Zdzisław Bieleń (aut. dzieła rec.) 

"Józef Piłsudski: Maksymy" - zebrał i wydał Ryszard Świętek, Warszawa 2005: [recenzja], Zbigniew Mierzwiński Józef Piłsudski (aut. dzieła rec.) Ryszard Świętek (aut. dzieła rec.) 

Sprostowanie - Jadwiga Pawlas-Kos 

Lista artykułów 

XIV rocznica wyzwolenia Wilna - Jerzy S. Wojciechowski 

Służba Cywilna Narodu - Zbigniew Gnat-Wieteska 

Z "Głosów" - Bohdan Urbankowski 

Co chcą nam powiedzieć umarli - Bohdan Urbankowski 

"Innego głosu Boga nie usłyszycie" - współczesny wymiar profecji
w "Głosach" Bohdana Urbankowskiego - Eligiusz Szymanis 

«Głosy» z Piekła - Marcin Hałaś 

Poezja z historią w tle - Danuta Piekarska-Foit 

Wspomnienie o Jerzym Janickim - Tadeusz Samborski 

Masoni zdemaskowani: o książce Cezarego Leżeńskiego, "Masoni bez maski" - Graffiti BC, Toruń 2006, ss. 270, Tadeusz Cegielski 
Cezary Leżeński (aut. dzieła rec.) 

"Plany II rozbioru Polski w polityce Berlina w latach 1791-1792: Fryderyk Wilhelm II i jego dyplomacja w przeddzień II rozbioru Polski" -
Henryk Kocój, Kraków 2007: [recenzja], Agnieszka Elżbieta Kubica
Henryk Kocój  "Zygmunt Balicki (1858-1916): działacz i teoretyk polskiego nacjonalizmu" - Aneta Dawidowicz, Kraków 2006: [recenzja],
Jan Engelgard Aneta Dawidowicz (aut. dzieła rec.) 

"generał Anders i żołnierze II Korpusu Polskiego" - Harvey Sarner, Poznań 2002: [recenzja], Zbigniew Mierzwiński Harvey Sarner
(aut. dzieła rec.), 

"Historia i trochę polityki: wspomnienia" - Krzysztof Dunin-Wąsowicz, Warszawa 2006: [recenzja], Marian Marek Drozdowski
Krzysztof Dunin-Wąsowicz (aut. dzieła rec.) 

"Zamojszczyzna", t. 1-2, Zygmunt Klukowski, Warszawa 2007 : [recenzja] - Zygmunt Klukowski, Warszawa 2007: [recenzja],
Zbigniew Mierzwiński Zygmunt Klukowski (aut. dzieła rec.) 

"Wojna polsko-jaruzelska : stan wojenny w Polsce 13 XII 1981 - 22 VII 1983" - Andrzej Paczkowski, Warszawa 2006: [recenzja] -
Jan Engelgard Andrzej Paczkowski (aut. dzieła rec.) 

"Pokoleniowe rozstaje dróg" - Tadeusz Wyrwa, Lublin 2007: [recenzja], Jan Engelgard Tadeusz Wyrwa (aut. dzieła rec.) 

 

Lista artykułów 

Lista artykułów 

Związek Inwalidów Wojennych RP - Adam Czesław Dobroński 

Listopad 1918 roku w literaturze pamiętnikarskiej: wybór relacji -
Jan Engelgard, Mirosława Pałaszewska 

"Seweryn Książe Czetwertyński: biografia", Agnieszka Gątarczyk, Radzyń Podlaski 2007: [recenzja] - Rafał Dobrowolski 
Agnieszka Gątarczyk (aut. dzieła rec.) 

"Bitwy generała Władysława Andersa: studia i materiały do dziejów 2 Korpusu Polskiego", red. Bogusław Polak, Waldemar Handke, Zenon Jóźwiak, Leszno 2007: [recenzja] - Paweł Bezak Waldemar Handke
(aut. dzieła rec.) Zenon Jóźwiak (aut. dzieła rec.) Bogusław Polak
(aut. dzieła rec.) 

"Narodowa Demokracja w Wielkopolsce w latach 1918-1939", Henryk Lisiak, Poznań 2006: [recenzja] - Maciej Motas Henryk Lisiak
(aut. dzieła rec.) 

Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX wieku:
(część II)
- Arkadiusz Kołodziejczyk Jerzy Maternicki
(aut. dzieła rec.) Leonid Zaszkilniak (aut. dzieła rec.) 

Lista artykułów 

Manewry kawalerii w 1925 roku na Wołyniu - Jerzy S. Wojciechowski 

Wspomnienia z Podlasia (1916-2006) - Jan Dołęgowski 

"Zesłańcy postyczniowi w Imperium Rosyjskim: studia dedykowane Profesor Wiktorii Śliwowskiej", red. Eugeniusz Niebelski, Lublin-Warszawa 2008: [recenzja] -
Marek Przeniosło Eugeniusz  

"Raporty i korespondencja oficerów werbunowych Departamentu Wojskowego Naczelnego Komitetu Narodowego 1915-1916: ziemia kielecka", wstęp i przypisy
Jerzy S. Pająk, Kielce 2007: [recenzja] - Małgorzata PrzeniosłoJerzy S. Pająk: [recenzja], Arkadiusz Kołodziejczyk Wincenty Witos (aut. dzieła rec.) 

"Eugeniusz Romer (1871-1954): biografia polityczna" - Marian Mroczko, Slupsk 2008: [recenzja], Marek Białokur Marian Mroczko (aut. dzieła rec.) 

"Kolekcja Sybiracka", "O niepodległą Polskę": katalogi zbiorów Muzeum Niepodległości w Warszawie, Rafał Dmowski 

"Poznańskie i Piłsudski" - Zbigniew Dworecki, Poznań 2008: [recenzja],
Maciej Motas Zbigniew Dworecki (aut. dzieła rec.) 

"Nihil novi" w sprawie dziejów obozu narodowego na południowym Podlasiu - Wiesław Charczuk Arkadiusz Kołodziejczyk M. Bechta  

"Siedlecki Komitet Oporu Społecznego 1983-1989', Agnieszka Andrzejewska, Siedlce 2008: [recenzja] - Rafał Dmowski Agnieszka Andrzejewska  

"Komu służył PAX: materiały z sympozjum „Od PAX-u do Civitas Christiana” zorganizowanej przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana 30-31 stycznia 2008 roku" - red. Sabina Bober, wstęp Zygmunt Zieliński, Warszawa 2008: [recenzja], Andrzej W. Kaczorowski Sabina Bober (aut. dzieła rec.) Zygmunt Zieliński
(aut. dzieła rec.) 

 

Lista artykułów 

W Wolnym Mieście Gdańsku - Zbigniew Mierzwińsk 

Kapitan Marian Mieczysław Kenig (1895-1959) - Arkadiusz Kołodziejczyk 

Bitwa pod Mokrą - Zbigniew Zieliński  

Wrzesień 1939 w Krzemieńcu - Mirosława Pałaszewska  

"Warszawa w ogniu" - Karol Mórawski 

Wrzesień w oczach generałów - Zbigniew Mierzwiński 

Diariusz z obrony Warszawy - Arkadiusz Kołodziejczyk Zygmunt Zaremba 

Dni Cytadeli Warszawskiej 2009 - Jerzy Wągrodzki  

"Twórcy Polski Niepodległej", oprac. Jan Engelgard, Andrzej Stawarz, Wiesław Leszek Ząbek, Warszawa 2008: [recenzja], Emil Noiński 
Jan Engelgard (aut. dzieła rec.) Andrzej Stawarz (aut. dzieła rec.) Wiesław Leszek Ząbek (aut. dzieła rec.) 

"Niemiecka piechota zapasowa w Generalnym Gubernatorstwie Warszawskim 1915-1918", Jacek Szczepański, Warszawa 2008: [recenzja] - Paweł Bezak Jacek Szczepański (aut. dzieła rec.) 

"Wrzesień 1939 roku: Mazowsze w wojnie obronnej Polski", red. Andrzej Stawarz i Wiesław Leszek Ząbek, Warszawa 2007: [recenzja], Emil Noiński Andrzej Stawarz (aut. dzieła rec.) Wiesław Leszek Ząbek
(aut. dzieła rec.) 

"Armia Berlinga i Żymierskiego: Wojsko Polskie ma froncie wschodnim 1943-1945", Czesław Grzelak, Henryk Stańczyk, Stefan Zwoliński, Warszawa 2009: [recenzja], Paweł Bezak Czesław Grzelak
(aut. dzieła rec.) Henryk Stańczyk (aut. dzieła rec.) Stefan Zwoliński
(aut. dzieła rec.) 

Lista artykułów 

"Warszyc" i jego żołnierze z Armii Krajowej i Konspiracyjnego Wojska Polskiego - Zbigniew Zieliński 

O rzeźbiarzu (nieco) zapomnianym - Katarzyna Chrudzimska-Uhera 

"Kronika 2350 dni wojny i okupacji Lwowa 1 IX 1939 - 5 II 1946", Grzegorz Mazur,
Jerzy Skwara, Jerzy Węgierski, Katowice 2007: [recenzja], Zbigniew Mierzwiński Grzegorz Mazur (aut. dzieła rec.) Jerzy Skwara (aut. dzieła rec.) 
Jerzy Węgierski (aut. dzieła rec.) 

Z Peremyla na Koszykową: wspomnienie o Michalinie Krzyżanowskiej -
Zbigniew Chomicz 

"Dziedzictwo rewolucji 1905-1907", red. Anna Żarnowska, Arkadiusz Kołodziejczyk, Andzrej Stawarz i Piotr Tusiński, Warszawa-Radom 2007: [recenzja],
Emil Noiński Arkadiusz Kołodziejczyk (aut. dzieła rec.) Andrzej Stawarz
(aut. dzieła rec.) Piotr Tusiński (aut. dzieła rec.) Anna Żarnowska (aut. dzieła rec.),  

"Polacy i ziemie polskie w dobie wojny krymskiej", red. Jerzy W. Borejsza i Grzegorz P. Bąbiak, Warszawa 2008: [recenzja], Emil Noiński Jerzy W. Borejsza (aut. dzieła rec.) Grzegorz P. Bąbiak (aut. dzieła rec.) 

"Wojciech Korfanty", Jan F. Lewandowski, Katowice 2009: [recenzja], Adam Maksymowicz Jan F. Lewandowski (aut. dzieła rec.), 

Lista artykułów 

Słowo wstępne

 

Artykuły

 

Sylwia HandrysiakKoncepcja modernizacji polskiej wsi w programie

i publicystyce organizacji piłsudczykowskich w okresie II wojny światowej

Jolanta ZałęcznyWydarzenia wojny polsko-bolszewickiej w roku 1929
na terenie ówczesnego powiatu warszawskiego

Dariusz PiotrowiczPowiat Ciechanowski w sierpniu 1920 r. 

Regina Madej-JaniszekArchitektura sakralna warszawskiej

Pragi jako wota dziękczynne za „Cud nad Wisłą” w sierpniu 1920 r.
Grzegorz Kędzia – Ochotnicy kontra weterani.

Krótkie porównanie walczącychstron w wojnie 1920 r. 

Endre László VargaOchotnicy węgierscy w Wojsku Polskim

w latach 1919-1920

Tibor Gerencsér – Cud nad Wisłą. Wojna polsko-bolszewicka w prasie węgierskiej

Arkadiusz Kołodziejczyk – Ludowcy wobec wojny

polsko-sowieckiej 1919-1920

Sylwia Szczotka – Treść i forma plakatów propagandowych 

Jan EngelgardArchiwum Romana Dmowskiego w zbiorach

Muzeum Niepodległości

Paweł Bezak„Artyści” z konieczności. Przedmioty wykonane przez Sybiraków (1940-1956) w zbiorach Muzeum Niepodległości

w Warszawie

Zbigniew Gnat-WieteskaPolski Czerwony Krzyż – Oddział

w Garwolinie (pierwsze 25 lat działalności – 1924-1949)

 

Źródła

 

Adam Rafał KaczyńskiAnegdoty legionowe

 

Recenzje

 

Krzysztof Mordyński – Jarosław Zieliński, Realizm socjalistyczny

w Warszawie. Architektura i Urbanistyka (1949-1956), Fundacja Hereditas,Warszawa 2009

Stefan ArtymowskiMarian Kukiel. Historyk w świecie polityki,red. nauk. R. Habielski, M. Jabłonowski, Oficyna Wydawnicza ASPRAJR, Warszawa 2010

Andrzej KoteckiMartyrologia Policjantów województwa poznańskiego II RP,pod red. Zenona Smolarka i Andrzeja Borowskiego, Wydział Wydawnictwo i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno 2010

Arkadiusz KołodziejczykAdam Czesław Dobroński, Związek Inwalidów Wojennych RP 1919-2009. „Dobro Rzeczypospolitej najwyższym prawem”, Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 2009, s. 5

 

Muzealnictwo

 

Krzysztof Mordyński, Stefan Artymowski, Paweł BezakWystawa „Mazowsze w czasach Chopina” – połączenie środków tradycyjnych

i nowoczesnych jako sposób budowania ekspozycji

Michał Rybak,,Wakacyjna przygoda z Chopinem”w Muzeum Niepodległości

Sylwia SzczotkaWystawa „Leszno/Świerczewskiego/Solidarności”

29 maja-11 czerwca 2010 r. w Muzeum Niepodległości

Krzysztof Mordyński – Zaczęło się w lipcu

Łukasz Żywek – Spuścizna Henryka Ziółkowskiego w zbiorach

Muzeum Niepodległości

Jerzy WągrodzkiZ działalności Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

Joanna GierczyńskaŚlady pamięci dawnego warszawskiego więzienia Pawiak 45. rocznica powstania Muzeum Więzienia Pawiak

Robert HasselbuschDni Pamięci Pawiaka

(28 września-1 października 2010 r.)– relacja z przebiegu uroczystości

Lista artykułów 

Słowo wstępne

 

ARTYKUŁY

 

Jolanta ZałęcznyWierni patriotycznym ideałom. Losy rodziny Gruchaczów w świetle zapisków Leonarda Gruchacza

Stanisław WiechInicjatywy obywatelskie w Królestwie Polskim

w II połowie XIX i na początku XX wieku w świetle raportów carskiej policji politycznej

Marek PrzeniosłoOrganizacje samopomocy społecznej w Królestwie Polskim w latach I wojny światowej

Mieczysław WrzosekO próbach poprawy doli ochrzczonych Żydów pod niemiecką okupacją w latach 1939-1945

Tomasz LeszkowiczObchody Święta Zwycięstwa w 1970 r.

Przebieg, cele, konteksty

Mariusz ŻuławnikOficjalne obchody rocznic odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. na przykładzie Płocka (1978-1990)

Stanisław DziedzicUroczystości grunwaldzkie w Krakowie (1910-2010)

Jacek SzczepańskiVI Krajowe Zawody Balonów Wolnych

o Pucharim. płk. A. Wańkowicza. Legionowo 25 września 1933 r.

Stefan ArtymowskiOrdery i odznaczenia polskie jako źródło informacji historycznych

Małgorzata PrzeniosłoZygmunt Janiszewski – matematyk, legionista, filantrop (1888-1920)

Stefan CiaraAdam Skałkowski (1877-1951). Profesor Uniwersytetu Poznańskiego

Jarosław DurkaJanusz Radziwiłł, dyrektor departamentu stanu

w rządzie Rady Regencyjnej

 

MUZEALNICTWO

 

Jolanta ZałęcznyOferta edukacyjna Muzeum Niepodległości

 

RECENZJE

 

Krzysztof BąkałaBanderia Prutenorum

Stanisław DziedzicKresy dalekie wciąż bliskie

Karolina Sara MaciejewskaJeden dzień w PRL Macieja Drygasa

 

IN MEMORIAM

 

Janusz GmitrukPrzemówienie wygłoszone na pogrzebie Prof. dr hab. Arkadiusza Jerzego Kołodziejczyka 17 lutego 2011 r. w kościele parafialnym pod wezwaniem „Świętej Trójcy” w Kobyłce

 

Wiersze na stronach 94, 130, 144 Wojciech Fułek

 

Wiersz na stronie 174 autor nieznany

Lista artykułów 

Słowo wstępne

 

ARTYKUŁY

 

Krzysztof Mordyński Dziennik Pracowni MDM – nowo udostępnione źródło do badań nad dziejami Warszawy

Jacek A. ŻurawskiPrasa konspiracyjna w Wilnie i Okręgu Wileńskim

w latach 1939-1945. Okres wrzesień 1939 - czerwiec 1941

Marek Ney-KrwawiczTułacze dzieci i ich szkoły 1939 - 1948.

(Na marginesie wystawy z materiałów Marka Ney-Krwawicza „Polskie dzieci, młodzież i szkoły na tułaczych szlakach 1939 - 1948” Muzeum Niepodległości, luty - kwiecień 2011)

Paweł BezakBarwy broni i służb w „Ludowym” Wojsku Polskim

w latach 1943-1945

Stanisław DziedzicRefleksje o zniewoleniu Kościoła katolickiego

i Cerkwi prawosławnej na terenie Związku Radzieckiego

Janusz WojtasikTadeusz Kościuszko w świetle polskich publikacji

Jacek GoclonDziałalność Ignacego Paderewskiego na stanowisku Prezesa Rady Ministrów (16 stycznia - 9 grudnia 1919)

Maciej MotasPSL Piast a narodowa demokracja 

Tadeusz SkoczekPieśń „Bogurodzica” w tekstach kultury

 

ŹRÓDŁA, RELACJE, WSPOMNIENIA

 

Paweł DuberPamięci Walerego Sławka

Emil Noiński Z korespondencji Zygmunta Berezowskiego

ze Stanisławem Mikołajczykiem(maj – październik 1944 r.)

 

MUZEALNICTWO. Materiały, sprawozdania, omówienia

 

Stefan ArtymowskiImpreza towarzysząca: luka między ekspozycjąa widzem

Andrzej KoteckiBrukselska wystawa o Ignacym Janie Paderewskim Tadeusz SkoczekKultura studencka. Zestawienie zbiorów

w Bibliotece Jagiellońskiej

Jolanta ZałęcznyKonferencja naukowa „Od bitwy warszawskiej

do traktatu ryskiego”

Stefan Artymowski Konferencja: „Muzeum jako atrakcja lokalna – samorządowe instytucje kultury”

Jan EngelgardPromocja reprintu książki Generał Rozwadowski

 

RECENZJE, NOTY, BIBLIOGRAFIE

 

Anna M. RosnerNowa biografia Kościuszki

Jan EngelgardMonografia prekursora polskiego muzealnictwa

Halina MurawskaNabytki Biblioteki Naukowej Muzeum Niepodległości 2010 (wybór)

 

Wiersze na stronach 112, 144, 178, 192, 206Julian Kawalec

Lista artykułów 

Słowo wstępne

 

ARTYKUŁY

 

Franciszek Ziejka, Ostatni rycerz dawnej Polski. Z tajemnic biografii

i legendy Kazimierza Pułaskiego

Janusz Szczepański, Polonia amerykańska w walce

o niepodległość Polski

Jolanta Załęczny, Zniszczenia spowodowane I wojną światową

na przykładzie powiatu warszawskiego

Janusz Gmitruk, Jan Dąbski – minister spraw zagranicznych, główny konstruktor traktatu ryskiego

Krzysztof Woźniakowski, Pamięć powstania listopadowego wśród polskich wojennych uchodźców na Węgrzech (1939-1945)

Bartłomiej Międzybrodzki, Z Polski do Polski. Nieprawidłowości

w procedurach repatriacji Polaków z Litewskiej SRR

w okresie 1944-1946

Stanisław Dziedzic, Eksterminacja i trudne trwanie. Kościół katolicki

w nadbałtyckich republikach sowieckich

Paweł Bezak, Krzyżowców tarcza ramię zdobi nam... Oznaka naramienna 8. Armii Brytyjskiej – odznaka specjalna 2 Korpusu Polskiego

Tadeusz Skoczek, Kultura studencka 1975-1989. Próba opisu zjawiska

 

MUZEALNICTWO Materiały, sprawozdania, omówienia

 

Jolanta Załęczny, O związkach polsko-japońskich i ich śladachw zbiorach Muzeum Niepodległości

Joanna Gierczyńska, Muzea – miejsca pamięci w Nadrenii

Północnej– Westfalii: specyfika, organizacja i kierunki działalności

Rafał Wróblewski, Kossakowie – trzy pokolenia malarzy. Słowo

o wystawie od jej autora

Jerzy Wągrodzki, 148 rocznica wybuchu powstania styczniowego Robert Hasselbusch, 69 rocznica rozstrzelania więźniów Pawiaka

w Lesie Sękocińskim

Anna Tecław-Milewska, Mirosława Stanisławek, Patriotyzmi regionalizm – szlakiem tradycji

Anna Milewska-Młynik, Nasza wystawa w Krzemieńcu 

Anna Milewska-Młynik, Przez tundrę, tajgę i stepy – śladami

polskich zesłańców

Emil Noiński, IV Kongres Historyków Wsi i Ruchu Ludowego

w Warszawie

 

RECENZJE, NOTY, BIBLIOGRAFIE

 

Marian Marek Drozdowski, Dyplomaci pruscy o powstaniu

kościuszkowskim

Anna Milewska-Młynik, Wspomnienia z Uralu i Stepów Kazachskich

Stanisław Dziedzic, Artystów drogi do niepodległości

Longina Ordon, Zmęczeni tułacze

Emil Noiński, Z klasyki polskiej historiografii wojskowej

Regina Madej-Janiszek, Czarny czwartek. Janek Wiśniewski padł –
film o dniu, który wstrząsnął narodem

Napoleon, sztuka, Opinogóra (list od redakcji)

List otwarty Zarządu Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami

w Warszawie

Tadeusz Skoczek, Czytane w maszynopisie. Kresowe zainteresowania Anny Milewskiej

Halina Murawska, Nabytki książkowe Biblioteki Naukowej Muzeum Niepodległości

Wiersze na stronach 78, 98, 154, 232Józef Mączka

Lista artykułów 

ARTYKUŁY

 

Artur Bojarski, Powstanie Greków w latach 1821-1829

w prasie Królestwa Polskiego i Galicji 

Wojciech Dutka, Masakra w Sołowijówce w historiografii powstania styczniowego 1863-1918 

Mariusz Kulik, Polacy w jednostkach Rosyjskiej Gwardii w Warszawie

na przełomie XIX i XX wieku 

Adam Dera, Michał Sokolnicki – komiwojażer idei

Marek Marian Drozdowski, Refleksje o autonomii Śląska

Dariusz Faszcza, Udział wojska w życiu społeczno-kulturalnym Tarnopola (1921-1939)

Jacek A. Żurawski, Prasa konspiracyjna w Wilnie i Okręgu Wileńskim

w latach 1939-1945 (cz. II – czerwiec – 1941 – czerwiec1945)

Elżbieta Romanowska, Prokuratura Wojskowa 1 Dywizji Pichotyim Tadeusz Kościuszki Polskich Sił Zbrojnych w ZSRS

15 maja –– 30 sierpnia 1943) 

Przemysław Mrówka, Komitet Obrony Kraju. Struktura i zadania

w latach 1959-1973 

Stanisław Dziedzic, „Kościół Milczenia” w republice Białorusii

na bezkresach sowieckiej Rosji oraz Kazachstanu

 

MUZEALNICTWO Materiały, sprawozdania, omówienia

 

Sylwia Szczotka, Wizerunek bolszewika w polskich plakatach propagandowych z wojny polsko-rosyjskiej 1919-1920

ze zbiorów Muzeum Niepodległości

Jolanta Załęczny, O nowościach w działaniach edukacyjnych

Muzeum Niepodległości

Andrzej Kotecki, Z Tobolska do Warszawy przez Sao Paulo.Pamiątki rodziny Wawelbergów w Muzeum Niepodległości w Warszawie

Andrzej Kotecki, Muzealnictwo morskie 

Jerzy Wągrodzki, Program Muzeum X Pawilonu

Cytadeli Warszawskiej (2011 r.)

Łukasz Żywek, Uroczystość przekazania do zbiorów państwowych Archiwum Batalionów AKNOW „Gustaw” i „Harnaś”

Dorota Panowek, Uroczystości rocznicowe w Magdalencei Palmirach  Anna Milewska-Młynik, Dialog dwóch kultur w Krzemieńcu

 

RECENZJE, NOTY, BIBLIOGRAFIE

 

Jolanta Załęczny, Historia Mazowsza w nowej odsłonie

Anna Milewska-Młynik, „Zapiski” Semena Broniewskiego 

Jan Engelgard, Laudacja na cześć prof. Mariana M. Drozdowskiego Stanisław Dziedzic, Laudacja na cześć prof. Franciszka Ziejki 

„Być sobą”. Rozmowa z Franciszkiem W. Mleczko

Tadeusz Skoczek, Franciszek W. Mleczko w moich zapiskach

Andrzej Kotecki, Bibliograficzna zawartość rocznika „Muzea Walki”(1968-1991)

Stanisława Macierzyńska, Cytadela Warszawska: bibliografia druków zwartych;

 

Pieśni:

- Karol Baliński, Kolęda Syberyjska

- Leopold Kronenberg, Kolęda 

- Tadeusz Bujnicki, Gwiazdy spadające

Lista artykułów 

Słowo wstępne 

 

ARTYKUŁY

 

Janusz Gmitruk, „Gdy Polska powstanie inaczej będzie...” Chłopskalegenda powstań narodowych

Jolanta Załęczny, Żywe pomniki bohaterstwa, czyli o szacunku dla weteranów Powstania Styczniowego w II RP

Krzysztof Bąkała, Michał Elwiro Andriolli – powstaniec, artysta, gospodarz W 120 rocznicę śmierci

Jolanta Załęczny, Powstanie Styczniowe „wojną kobiecą”

Regina Madej-Janiszek, Maria Piotrowiczowa – bohaterka małej bitwy pod Dobrą w 1863 r Na podstawie współczesnej ikonografii, dokumentów, doniesień prasowych i pamiętników

Paweł Bezak, Biżuteria patriotyczna doby Powstania Styczniowego  Stefan Artymowski, Powstanie Styczniowe w filmie polskim

Joanna Adamczyk, Powstanie Styczniowe w nowej podstawie programowej i podręcznikach szkolnych

Małgorzata Szot-Wróblewska, Formy upamiętniania Powstania Styczniowego na przykładzie działalności księdza Jana Wiśniewskiego (1876-1943)

Rafał Skąpski, Fotografie ze starego albumu – bracia Skąpscy

w Powstaniu Styczniowym

 

MUZEALNICTWO Materiały, sprawozdania, omówienia

 

Paweł Bezak, Powstanie Styczniowe w malarstwie – cykl „Galerii Jednego Obiektu”

Łukasz Żywek, Nowe nabytki Muzeum Niepodległości związane z Powstaniem Styczniowym

Jolanta Załęczny, O wystawie Gorzka chwała. Cieniom stycznia 1863 r. 

 

Materiały z konferencji poświęconej Honoratowi Koźmińskiemu:

Br.Grzegorz Filipiuk, Zposługąskazanym–kapucyńscykapelani X Pawilonu;

Br. Juliusz Pyrek, Przez Cytadelę do wiary – droga do nawrócenia

bł Honorata

Jan Engelgard, O Aleksandrze Wielopolskim w Muzeum Niepodległości  Tadeusz Skoczek, Obraz Powstania Styczniowego w sztuce (na przykładzie zbiorów Muzeum Niepodległości)

Filip Żelewski, Podróż do Wierszyny – Sybiracy w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

Magdalena Przybylska, Stefan Artymowski, Informacja o działalności Muzeum Niepodległości w 2012 r

Jarosław Jaskólski, Na marginesie remontu Cytadeli Warszawskiej – kalendarium imprez w Muzeum X Pawilonu (2012 r)

 

RECENZJE, NOTY, BIBLIOGRAFIE

 

Marek Marian Drozdowski, Jeszcze raz o Powstaniu Styczniowym  Stanisław Dziedzic, Powstanie Styczniowe w sztuce

Katarzyna Stołoska-Fuz, Jolanta Załęczny, Powstanie Styczniowe według Semeki

Regina Madej-Janiszek, Pamiętnik częstochowianina – powstańca styczniowego

Andrzej Kotecki, Powstanie Styczniowe – nieznane obrazy, zapomniane wiersze

 

WIERSZE:

 

Ludomir Benedyktowicz, W sześćdziesiątą rocznicę styczniowego powstania 1863-1923 r.

Jan Wiśniewski, Obrazek z roku 1863

Kornel Makuszyński, Posłanie na wieczność

Stanisław Żyżkowski (Esżet), Romuald Traugutt

 

Lista artykułów 

Słowo wstępne

 

ARTYKUŁY

 

Krzysztof Bąkała, ,,Przybyli na Wołyń nieproszeni...”

Franciszek Ziejka, „Przy lackim orle, przy koniu Kiejstuta, Archanioł Rusi na proporcach błysł!” Tradycje unii horodelskiej w życiu narodowym czasów niewoli

Dariusz Faszcza, Komenda Okręgu AK Wołyń wobec eksterminacji ludności polskiej w 1943 r

Mieczysław Samborski, Wołyń 1943 Przyczynki do historii wykonawców ludobójstwa na Polakach

Damian Markowski, Wołyńskie powstanie Epopeja 27 DP AK
(styczeń–kwiecień 1944 r)

Jan Engelgard, Partyzantka sowiecka wobec zagłady ludności polskiej na Wołyniu w 1943 r

Paweł Bezak, Symbolika żołnierzy podziemia polskiego na Wołyniu

i Polesiu w latach II wojny światowej

Stanisław Dziedzic, Dialog nie zawsze pobratymczy Drogi do Niepodległości w korespondencji i działalności publicznej abp Józefa Bilczewskiego i abp Andrzeja Szeptyckiego

Janusz Gmitruk, Jan Piekałkiewicz (1892–1943) Współtwórca Polskiego Państwa Podziemnego (w 70 rocznicę śmierci)

 

BIOGRAFIE, WSPOMNIENIA

 

Jolanta Załęczny, Zbrodnie nie tylko na Wołyniu

 

MUZEALNICTWO

 

Helena Wiórkiewicz, Pamiątki lwowskiej rodziny Drexlerów w zbiorach Muzeum Niepodległości w Warszawie Dar Jadwigi Kern-Bałaty

 

RECENZJE, OMÓWIENIA, BIBLIOGRAFIE

 

Tadeusz Skoczek, Wołyń Ludobójstwo Polskie losy

Jan Engelgard, Ukraińscy historycy o Wołyniu i nie tylko

Paweł Bezak, Harcerska służba pamięci na Wołyniu

Tadeusz Skoczek, Regionalizm Tradycja Europa

Andrzej Kotecki, Nowa książka o obronie Kępy Oksywskiej

 

Referaty wygłoszone 20 maja 2012 roku na uroczystej sesji poświęconej zagładzie Żydów kresowych, zorganizowanej z okazji 70. rocznicy apogeum ludobójstwa dokonanego przez OUNUPA na ludności polskiej Wschodnich Kresów II RP:

Jarosław Kalinowski, Nieprzezwyciężona przeszłość

Bolesław Szenicer, Zagłada Żydów kresowych (1941–1943)

Halina Murawska, Wołyń w zbiorach biblioteki Muzeum Niepodległości: zestawienie bibliograficzne

 

Wiersze na stronach 72, 98, 244, 304, 368Zygmunt Jan Rumel

 

Lista artykułów 

Słowo wstępne

 

ARTYKUŁY

 

Ewa Tierling-Śledź, 150. rocznica Powstania Styczniowego w polskich

tygodnikach opinii (styczeń 2013)

Tadeusz Budrewicz, „Krwią rdzawiona” wierszowana kronika roku

1863 (Jakuba Zakrzewskiego)

Anna Maria Bauer, Moda na czarną biżuterię

Anna Milewska-Młynik, Syberyjskie obrazy Aleksandra Sochaczewskiego– prawdy i fikcje

Jolanta Załęczny, Pamiętniki uczestników i świadków wydarzeń

1863 roku świadectwem zaangażowania i pamięci

Aleksandra Budrewicz, Obrazki z Polski na łamach
„All the Year Round” Charlesa Dickensa

Mirosława Radowska-Lisak, „Niedobre wspomnienia wielce drażliwych okoliczności”. Echa Powstania Styczniowego w prozie Adolfa Dygasińskiego

Beata K. Obsulewicz, O „Trzech szkicach powieściowych z roku 1863” Michała Bałuckiego

Magdalena Sadlik, Historia i pamięć. Marii Rodziewiczówny karty krwawych dziejów 1863 roku

Marcin Dzikowski, Trzy zbuntowane Warszawy. Słowacki – Grottger – Brzozowski

Jadwiga Zacharska, Powstańcze epizody w prozie Tadeusza Micińskiego

Henryk M. Jagodziński, Stefan Radziszewski, Dramat dyktatora

w „Dyktatorze” Jerzego Żuławskiego

Hanna Ratuszna, „Polska z wojny wyjść tylko może” – „Kuźnia” Piotra Choynowskiego jako „nowoczesna powieść historyczna”

Maria Jolanta Olszewska, „Omyłka”, czyli Bolesława Prusa rozrachunki z rokiem 1863

Grzegorz Głąb, Powstanie Styczniowe w tekstach Jarosława Iwaszkiewicza

Wiesława Tomaszewska, Wielogłosowa narracja o „krwawej tragedii 1863 roku”

Agnieszka Humeniuk, Naród a historia. Postawy Polaków wobec Powstania Styczniowego na przykładzie „Sprawiedliwych” Tadeusza Łopalewskiego. Próba opisu mechanizmów rządzących historią

Inesa Szulska, Echa powstańczego cyklu Artura Grottgera „Lithuania”

w literaturze polskiej i litewskiej drugiej połowy XIX wieku (na wybranych przykładach)

Jacek Szulski, Powstanie 1863 roku w powiecie święciańskim
na Wileńszczyźnie – historia i pamięć

Monika Gabryś-Sławińska, Powstanie Styczniowe na łamach „Tygodnika Ilustrowanego” 1913–1923

Wiesław Ratajczak, Powstanie Styczniowe w oczach Poznańczyków

Tomasz Sobieraj, Krajobraz po klęsce z komediowym happy endemw tle. „Emigrant w Galicji” Józefa Narzymskiego i Władysława Sabowskiego

 

NASI AUTORZY

 

Adam C. Dobroński, Podzwonne dla Powstania i powstańców

Tadeusz Stani, Tak było, tak jest. Fotokronika rewitalizacji Cytadeli

Lista artykułów 

Słowo wstępne

 

ARTYKUŁY

 

Stanisław Dziedzic, Włodzimierz Przerwa-Tetmajer. W dziewięćdzie-

sięciolecie śmierci artysty i polityka

Jolanta Załęczny, Weteranki Powstania Styczniowego wobec rzeczy-

wistości odradzającej się Rzeczypospolitej 

Bogumiła Zalewska-Opasińska, Major Karol August Bieszczanin –

obrońca lewego brzegu Wisły

Robert Hasselbusch, „Jola”, „Marysia” i „Rudy” – więźniowie Pawiaka

Władysław Weker, Próby ekstradycji Antoniego Szackiego, dowódcy Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych, z amerykańskiej strefy okupacyjnej Niemiec w latach 1945–1949

Tadeusz Skoczek, Wojtyła. Biografia z historią i literaturą w tle

Ks. Henryk Skorowski, Wolność religijna podstawą praw człowieka

w nauczaniu Jana Pawła II 

O. Jan Mazur, Dialog Jana Pawła II z ponowoczesnym światem  Stanisław Dziedzic, W Wadowicach, gdzie „wszystko się zaczęło” Paweł Bezak, „Godłem nam biały ptak...”. Symbolika powstańcza

 

ŹRÓDŁA, RELACJE, WSPOMNIENIA

 

Remigiusz Matyjas, Ostatnie wojenne dni w Warce i okolicach. Wspomnienie Władysława Gwardysa

Ihar Melnikau, Białoruska tajemnica Katynia

Tadeusz Skoczek, Sport, patriotyzm, pamięć. Na marginesie zbiorówi kolekcji Muzeum Niepodległości w Warszawie

Tadeusz Skoczek, Łukasz Żywek, Kolekcja Leopolis w zbiorach Mu- zeum Niepodległości

 

MUZEALNICTWO Materiały, sprawozdania, omówienia

 

Paweł Bezak, Galeria Jednego Obiektu – kalendarium odsłon

Paweł Bezak, Od śniegów Uralu po czerwone maki

Marian Marek Drozdowski, Warszawa czeka na pomnik Władysława Reymonta

Remigiusz Matyjas, Wywołanie z niepamięci

Andrzej Kotecki, XII Konferencja Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego. Gdańsk-Gdynia 29–30 maja 2014

Ryszard Miazek, Kościół a państwo – dylematy państwowca

 

RECENZJE, NOTY, BIBLIOGRAFIE

 

Anna Skoczek, Karol Wojtyła, zwyczajny i niezwykły

Marian Marek Drozdowski, Refleksje o roli gen. Józefa Halleraw dziejach Polski

Andrzej Kotecki, Pamiętnik podporucznika Wojska Polskiego Kazimierza Szuberta

Tadeusz Skoczek, „Na stokach Cytadeli poniósł śmierć okrutną”  Tadeusz Skoczek, Złota księga polskiego judaizmu

Janusz Kowalski, Poezja, która powstała, by ocalać 

Nagroda im. Włodzimierza Tetmajera 

W Sejmie o Tetmajerze

Andrzej Kotecki, Bibliografia zawartości czasopisma

„Niepodległośći Pamięć” (2005–2013)

 

Nasi autorzy

 

Marek Belczyk, Rewitalizacja X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

Jerzy Wągrodzki, Zarys koncepcji merytorycznej ekspozycji stałejw Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

Lista artykułów 

Słowo wstępne

 

ARTYKUŁY

 

Ks. Henryk Skorowski, Patriotyzm wyzwaniem współczesności

Stanisław Dziedzic, Misjonarz i poeta. Karol Bołoz Antoniewicz

Krzysztof Bąkała, Działalność arcybiskupa Józefa Teodorowiczaw okresie walk obronnych Lwowa 1918−1919

Jacek Macyszyn, Powstanie Wielkopolskie 1918−1919

Elżbieta Wojtas-Ciborska, Prasa polska wobec bitwy o granice

w latach 1918−1921

Franciszek Ziejka, „Chłopi” Władysława S. Reymonta w drodze

do światowej sławy 

Waldemar Grabowski, Podziemny rząd – Delegatura Rządu

RP na Kraj – Walka Cywilna Polskiego Państwa Podziemnego

Andrzej Kotecki, Kadra Marynarki Wojennej w strukturach
Pol
skiego Państwa Podziemnego

Jolanta Załęczny, Działalność oświatowa Polskiego Państwa
Podziemnego. Tajne nauczanie

Rafał Skąpski, Witos, Mikołajczyk i bracia Skąpscy – rok 1944

Małgorzata Dziedzic, Hanna Chrzanowska. Biografia niepospolitej pielęgniarki na tle epoki (cz. I). W kręgu patriotycznej powinności trudnych wyborów

 

ŹRÓDŁA, RELACJE, WSPOMNIENIA

 

Endre László Varga, Źródła i dokumenty do dziejów legionistów węgierskich służących w Legionach Polskich w latach 1914−1918

 

Lista artykułów 

Słowo wstępne

 

ARTYKUŁY

 

Antoni Kuczyński, Bronisław Piłsudski (1866–1918) – zesłaniec

i badacz kultury ludów Dalekiego Wschodu 

Jolanta Załęczny, X Pawilon Cytadeli Warszawskiej w pamiętnikach

więźniów i zesłańców

Artiom Czernyszew, Sergiusz Leończyk, Działalność oświatowa zesłańców po Powstaniu Styczniowym 1863–1864 w guberni jenisiejskiej

Łukasz Żywek, Polscy zesłańcy w Kungurze

Anna Milewska-Młynik, Przeżywanie „kraju niewoli” przez Polaków represjonowanych na Wschodzie w latach 40. i 50. XX wieku

Jewgenij Siemionow, Polacy w Buriacji: historia i współczesność  Andrzej Kotecki, Powstanie Styczniowe na morzu

 

ŹRÓDŁA, RELACJE, WSPOMNIENIA

 

Endre László Varga, Źródła i dokumenty do dziejów legionistów węgierskich służących w Legionach Polskich w latach 1914–1918.

Część II

Stanisław Marceli Nałęcz-Dobrowolski, Polityczny Zjazd Polakóww Moskwie. Wspomnienia piórem i ołówkiem

(opracowanie naukowe Emil Noiński)

 

MUZEALNICTWO Materiały, sprawozdania, omówienia

 

Jolanta Dąbek, Zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez rewitalizację i modernizację X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

Stefan Artymowski, Nowe spojrzenie na Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

Emil Noiński, Pamiątkowy krucyfiks Adama Majewskiegoz więzienia

w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej

Andrzej Kotecki, Medale upamiętniające martyrologię Polakóww

X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej

Andrzej Kotecki, Nazwy statków formą upamiętnienia Powstania Styczniowego

Anna Milewska-Młynik, Wystawy sybirackie w Muzeum Niepodległości

Filip Żelewski, „Skryba” w X Pawilonie, czyli o digitalizacji kartoteki więźniów Cytadeli Warszawskiej

Regina Madej-Janiszek, 75. rocznica masowej wywózki Polakówna Sybir i do Kazachstanu w Muzeum Niepodległości

 

RECENZJE, NOTY, BIBLIOGRAFIE

 

Anna Milewska-Młynik, Polska spuścizna na Wschodzie

Anna Milewska-Młynik, O syberyjskich Polakach z innej perspektywy

Anna Milewska-Młynik, Dzieje Polaków w Kazachstanie

Jan Engelgard, Nieznana epopeja V Dywizji Syberyjskiej

Mieczysław Pogodziński, Cele i zadania Związku Sybiraków

Sylwia Trzeciakowska, O Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku

 

NASI AUTORZY

 

Wiersze Ewy Najwer

Buty 

Ziemia

Pokrewieństwa

Lista artykułów 

Słowo wstępne

 

ARTYKUŁY

 

Izabella Rusinowa, Waszyngton i Kościuszko – sylwetki bohaterów.

Studium porównawcze

Jolanta Załęczny, Obchody kościuszkowskie 1917 elementem kształtowania tożsamości narodowej Polaków (na podstawie pamiątekze zbiorów Muzeum Niepodległości)

Janusz Wojtasik, Tomasz Wawrzecki – naczelnik zmierzchu powstania 1794 roku

Jolanta Załęczny, Kobieta, przyjaciółka, żona, matka... portret Florentyny ze Sturmów Skierskiej wyłaniający się z listów do Zofii Romanowiczówny (z Kolekcji Leopolis)

Jacek Emil Szczepański, Przekształcenia niemieckiego garnizonu wojskowego w Jabłonnie (Legionowie), od pokoju brzeskiego do odzyskania przez Polskę niepodległości, marzec–listopad 1918 roku

Ks. Jerzy Zając, Nieznane fragmenty czasopism seminaryjnych mówiące o życiu duchowym w Łucku czasu II Rzeczypospolitej

Władysław Weker, Próby ekstradycji Antoniego Szackiego, dowódcy Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych, z Francji w latach 1949–1955

Janusz Kolbusz, Początki polskiego lotnictwa (1918–1920)

 

ŹRÓDŁA, RELACJE, WSPOMNIENIA

 

Endre László Varga, Źródła i dokumenty do dziejów legionistów wę- gierskich służących w Legionów Polskich w latach 1914–1918. Część III

 

MUZEALNICTWO. Materiały, sprawozdania, omówienia

 

Łukasz Żywek, Internetowe katalogi zbiorów w muzeach polskich

Andrzej Kotecki, Medale kościuszkowskie w zbiorach Muzeum Niepodległości

Robert Hasselbusch, Relacja z obchodów 70. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego Buchenwald

Zbigniew Judycki, Mazowszanie w świecie. Projekt tematu badawczego

 

Lista artykułów 

Słowo wstępne

 

ARTYKUŁY

 

Jolanta Załęczny, Pawiak od powstania więzienia do wybuchu

II wojny światowej. Zarys problemów badawczych Agnieszka Kłys,

Z Pawiaka do Polic. Więźniowie z Pawiaka w obozie

koncentracyjnym Stutthof i w podobozie Police k/ Szczecina

Maria Ciesielska, Lekarze urzędowi na Pawiaku w okresie okupacji

niemieckiej 1939−1944

Julian Borkowski, Harcerska działalność konspiracyjna, pobytna Pawiaku i dalsze losy Juliusza Bogdana Deczkowskiego „Bejota”, „Laudańskiego”

Marta Grudzińska, Więźniowie z Pawiaka w obozie koncentracyjnym

na Majdanku

 

ŹRÓDŁA, RELACJE, WSPOMNIENIA

 

Endre László Varga, Źródła i dokumenty do dziejów legionistów węgierskich służących w Legionach Polskich w latach 1914−1918.

Część IV

Jan Engelgard, Nieznana relacja więźnia Pawiaka. List Janusza Zawadzkiego do Tadeusza Bieleckiego z 24 czerwca 1945 roku

 

MUZEALNICTWO. Materiały, sprawozdania, omówienia

 

Olaf Bergmann, Muzea historyczne – przyczyny ich sukcesów bądź

porażek 

Janusz Gmitruk, Maciej Rataj 1884−1940 – sylwetka polityka.

Na marginesie wystawy w Muzeum Niepodległości

Andrzej Kotecki, Medale martyrologiczne w zbiorach Muzeum

Niepodległości w Warszawie

Bogumiła Zalewska-Opasińska, Pamięć września 1939 roku

w działalności dydaktycznej i wychowawczej Szkoły Podstawowej

im. Obrońców Dobrzykowa z 1939 r. w Dobrzykowie

Paweł Bezak, W przeddzień stulecia walk pod Kostiuchnówką

Paweł Bezak, Był taki człowiek

Halina Murawska, „Wierzby” rozdane!

Edyta Gałuszka, Posiedzenia Sejmu Ustawodawczego

II Rzeczypospolitej. Relacja z konferencji

Zbigniew Judycki, Mazowszanie w świecie, część II

 

RECENZJE, NOTY, BIBLIOGRAFIE

 

Adam Cichosz, Zdrowy odruch narodowego instynktu, niezłomna wola istnienia (Henryk Kocój, Dyplomaci sascy o powstaniu listopadowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014)

Stefan Artymowski, Słów kilka o „niemyśliwych”. Omówienie książki Christiana Ingrao, „Czarni myśliwi. Brygada Dirlewangera”
(Christian Ingrao, Czarni myśliwi. Brygada Dirlewangera, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2011)

Jolanta Załęczny, Zachować dla następnych pokoleń (Prasa Powstania Warszawskiego. Materiały z konferencji naukowej, red. Tadeusz Skoczek,MuzeumNiepodległościwWarszawie,Warszawa2014) 449

Regina Madej-Janiszek, „Nadzieja aż po horyzont” – powieśćo drugoplanowych bohaterach teatru historii, ich uchodźstwie, tułaczce

i powrotach (Barbara Goralczuk, Nadzieja aż po horyzont, Wydawca Barbara Goralczuk, Bielsk Podlaski 2015)

Tadeusz Skoczek, Spacer po miejscach, których już nie ma (Jarosław Zieliński, Jerzy S. Majewski, Spacerownik po żydowskiej Warszawie, Agora SA, Muzeum Historii Żydów Polskich, Warszawa 2014)

Tadeusz Skoczek, Biografie niezwykłe (Stefan Korboński, Bohaterowie Państwa Podziemnego – jak ich znałem, Wydawnictwo Prohibita, Warszawa 2015)

 

Lista artykułów 

Słowo wstępne

 

ARTYKUŁY

 

Romuald Turkowski, Ludowcy na emigracji wobec obchodów

Milenium Chrztu Polski w 1966 roku

Janusz Gmitruk, Źródła wiecznego trwania. Państwo – Kościół –

kultura – wieś

Adam Buława, Utracona sława lub zdobyta chwała. Powstanie styczniowe 1863−1864 w biografiach XIX-wiecznych polskich przywódców emigracyjnych

Marek Jaeger, „Dziennik Poznański” wobec wydarzeń lat 1862−1864

w Królestwie Polskim

Piotr Matusak, Ciechanów w czasie II wojny światowej.

Zarys problematyki badawczej

Jolanta Załęczny, W służbie Ojczyźnie i sztuce. Józef Relidzyński poetalegionista (na marginesie wystawy „Epopeja Legionowa”)

Stanisław Dziedzic, Anna Rydlówna. Antynomie młodopolskiej legendy

i zawodowego zaangażowania

Ks. Jerzy Zając, Obywatel Adolf Piotr Szelążek

 

ŹRÓDŁA, RELACJE, WSPOMNIENIA

 

Endre László Varga, Źródła i dokumenty do dziejów legionistów węgierskich służących w Legionach Polskich w latach 1914−1918.

Część V

Irena Kępa, Aktywność Romana Dmowskiego w latach 1915−1920

w materiałach archiwalnych Muzeum Niepodległości

 

MUZEALNICTWO. Materiały, sprawozdania, omówieniaIwona

 

Iwona Grys, „Dawne sporty, gry i zabawy w Rosji” – wystawa

w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie

Adam Białobrzeski, Nowe Muzeum Niepodległości. Program przekształceń zespołu muzeów

Anna Milewska-Młynik, Nora Ney – ostatnia gwiazda przedwojennego kina

Stefan Artymowski, „Portret Heleny z Majewskich Kirkorowej, zesłanki syberyjskiej” autorstwa Aleksandra Sochaczewskiego

Regina Madej-Janiszek, „Ateny Wołyńskie − między historiąi współczesnością”. Obchody 250. rocznicy urodzin Tadeusza Czackiego

i 210. rocznicy założenia Gimnazjum Wołyńskiegow Krzemieńcu
na Ukrainie

Regina Madej-Janiszek, Udział Muzeum Niepodległości w tworzeniu Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej na Mazowszu

Robert Hasselbusch, Wystawa czasowa „Taniec wśród mieczów”

w Muzeum Więzienia Pawiak

Izabela Wróblewska, Konferencja Naukowa „Wincenty Krasińskii życie społeczno-kulturalne Warszawy i Królestwa Polskiego”

(Opinogóra–Warszawa, 8–9 października 2015)

Zbigniew Judycki, Mazowszanie w świecie, cz. III

 

RECENZJE, NOTY, BIBLIOGRAFIE

 

Andrzej Kotecki, Martyrologia Wileńszczyzny (Helena Pasierbska,

Ponary i inne miejsca męczeństwa Polaków z Wileńszczyznyw latach 1941−1944, Poligrafia, Łowicz 2005, Helena Pasierbska, Wileńskie Łukiszki, Poligrafia, Łowicz 2015)

Andrzej Kotecki, Polskie pamiątki na Majorce (Bożena Schmid- -Adamczyk, Dziedzictwo Fryderyka Chopina. Kolekcja Boutroux- -Ferra w Valldemossie, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa 2015

Regina Madej-Janiszek, 20 lat w służbie środowiska Sybiraków oraz nauki – jubileusz kwartalnika „Zesłaniec”

 

Nasi autorzy

Lista artykułów 

Słowo wstępne

 

ARTYKUŁY

 

Zbigniew Gnat-Wieteska, Akt 5 listopada, jego postanowienia

i znaczenie

Małgorzata Dajnowicz, Działalność polityczna kobiet Narodowej Demokracji w województwie białostockim II Rzeczypospolitej

Sławomir Kordaczuk, Fotografowie działający w Siedlcach w latach 1866–1945

Maria Ciesielska, Tyfus – choroba czasu pokoju i wojny

Jolanta Załęczny, Służba Władysława Jagniątkowskiego w Armii Polskiej we Francji

Adam Rafał Kaczyński, Historia pobojowiska Legionów Polskich pod

Kostiuchnówką w okresie II RP

Bogumiła Zalewska-Opasińska, Podporucznik Florian Ewertowski –

uczestnik bitwy pod Dobrzykowem we wrześniu 1939 roku

Wioletta Anna Mioduszewska, Wojenne losy podchorążych Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie”

Krzysztof Bąkała, Smaki zwycięstwa – działania 1. Dywizji Pancernej generała Maczka

Tadeusz Skoczek, Tadeusz Kościuszko w sztuce

 

ŹRÓDŁA, RELACJE, WSPOMNIENIA

 

Вольга Гарбачова, Яўстафій Янушкевіч аб пачатках эміграцыі [Eustachy Januszkiewicz w pierwszych latach emigracji]

Endre László Varga, Źródła i dokumenty do dziejów legionistów węgierskich służących w Legionach Polskich w latach 1914−1918.

Część VI

Diana Błońska, Dokumenty do biografii muzealników w Archiwum Muzeum Narodowego w Krakowie

 

MUZEALNICTWO. Materiały, sprawozdania, omówienia

 

Paweł Bezak, „O Legionach, legionistach i pamięci” – konferencja

w Muzeum Niepodległości 

Andrzej Szenajch, Od Rarańczy do Kaniowa, czyli o lojalności sojuszników 

Filip Żelewski, Piłsudczana w zbiorach Muzeum Niepodległości

w Warszawie

Witold Żarnowski, Mauzoleum na Szucha. Przed 70. rocznicą udostępnienia społeczeństwu

 

RECENZJE, NOTY, BIBLIOGRAFIE

 

Sebastian Fikus, Lunatycy czy łajdacy? Dyskusja na temat odpowie- dzialności za I wojnę światową w niemieckich mediach
(Christopher Clark, Die Schlafwandler. Wie Europa in den Ersten Weltkrieg zog [Lunatycy. W jaki sposób Europa wciągnęła sięw I wojnę])

Tadeusz Skoczek, Polski Wrzesień 1939 oczami Niemca
(Jochen Böhler, Najazd 1939. Niemcy przeciw Polsce)

Stefan Artymowski, Zaczęło się w Bratysławie (Grzegorz Gąsior, Praska wiosna w Bratysławie. Kierownictwo Komunistycznej Partii Słowacji w okresie próby reformy systemu politycznegow Czechosłowacji w latach 1968−1969)

 

Nasi autorzy

Lista artykułów 

Słowo wstępne

 

ARTYKUŁY

 

Maria Korybut-Marciniak, „Najnowsze wymysły”, „wzory elegancji”, „fortel przedsiębiorców”? Moda w społecznej ocenie Polaków w XIX stuleciu

Ks. Jerzy Zając, Józef Piłsudski i Legiony Polskie w najstarszej prasie młodzieży duchownej

Jolanta Załęczny, Kult Józefa Piłsudskiego przed i po maju

Rafał Dmowski, Michał Jerzy Chromiński, Udział 22. Pułku Piechoty

z Siedlec w wypadkach majowych 1926 roku. Część I

Jacek Macyszyn, Położenie internowanych i więzionych żołnierzy

polskich na terenie Europy Zachodniej 1939−1940

Karolina Wesołowska, Sylwetki oficerów lekarzy Wojska Polskiego,

jeńców obozu kozielskiego w świetle zapisków grobowych 

Władysław Marek Kolasa, Prasa krakowska 1989−2014

(bilans przemian)

 

ŹRÓDŁA, RELACJE, WSPOMNIENIA

 

Endre László Varga, Źródła i dokumenty do dziejów legionistów węgierskich służących w Legionach Polskich w latach 1914−1918.

Część VII

 

MUZEALNICTWO. Materiały, sprawozdania, omówienia

 

Zbigniew Judycki, Mazowszanie w świecie, część IV

Anna Milewska-Młynik, Gwiazdy na Syberii. Utalentowany magister farmacji, „bard Warszawy” Marian Rentgen

Regina Madej-Janiszek, „Historia Wysp Sołowieckich w losach więźniów obozów pracy”. Konferencja naukowo-praktyczna poświęcona pamięci Dymitra Lichaczewa.

Robert Hasselbusch, Relacja z konferencji „Dzieci i wojna: przeszłość

i teraźniejszość”

Stanisław Dziedzic, Jubileuszowe wystawy Janusza Trzebiatowskiego

 

RECENZJE, NOTY, BIBLIOGRAFIE

 

Barbara Noworolska, Wacław Sieroszewski – człowiek niepokorny (Andrzej Sieroszewski, Wacława Sieroszewskiego żywot niespokojny.

Z rękopisu wydał, opracował i uzupełnił Andrzej Z. Makowiecki. Wydawnictwo Iskry, Warszawa 2015)

Anna Kozyra, Burzliwa przeszłość, trudna teraźniejszość
(Kresy. Wczoraj, dzisiaj, jutro. Materiały z konferencji zorganizowanej
10 lipca 2015 roku, praca zbiorowa pod redakcją Tadeusza Skoczka, Muzeum Niepodległości w Warszawie, Warszawa 2016)

Andrzej Skrzypek, Jolanta Załęczny, O wojnie słowem i obrazem (Andrzej Nieuważny, Zapomniana wojna 1914–1918. Front wschodni, Wydawnictwo BOSZ, Olszanica 2016)

Adam Stasiński, Generałowie z obcym rodowodem (Zbigniew Judycki, Pod obcymi sztandarami. Generałowie polskiego pochodzenia w siłach zbrojnych państw obcych, Wydawca: Fundacja Polonia Semper Fidelis

i Muzeum Niepodległości, Warszawa 2016)

Tadeusz Skoczek, Bibliografia czasopisma „Myśl Polska” (Andrzej Kotecki, Maciej Motas, Myśl Polska. Bibliografia tygodnika 1941−1992, Wydawnictwo Myśl Polska sp. z o.o., Warszawa 2016)

 

Nasi autorzy

Lista artykułów 

Słowo wstępne

 

ARTYKUŁY

 

Ks. Jerzy Zając, Nowe źródła do portretu i bibliografii

Henryka Sienkiewicza

Agnieszka Kania, Między „chwałą zwyciężonym” a obojętnością. Powstanie listopadowe i styczniowe na lekcjach języka polskiego w XXI wieku

Mariusz Kulik, Bracia Dowbor-Muśniccy – Polacy na służbie rosyjskiej

Lidia Michalska-Bracha, Działalność Towarzystwa opieki weteranów żołnierzy polskich z roku 1831 w Galicji w latach 1882−1906

Rafał Dmowski, Michał Jerzy Chromiński, Udział 22. Pułku Piechoty
z Siedlec w wypadkach majowych 1926 roku. Część II

Bogumiła Zalewska-Opasińska, Kapral Jan Kasztelan – żołnierz kampanii wrześniowej, pochowany w Troszynie, w gminie Gąbin

Irena Mostowicz, Rozwój tożsamości Polonii w dzisiejszej Rosji.

Przykład „Domu Polskiego“ w Smoleńsku

Grzegorz Nieć, Dzieje i rola wtórnego rynku książki na ziemiach polskich
do 1945

 

ŹRÓDŁA, RELACJE, WSPOMNIENIA

 

Endre László Varga, Źródła i dokumenty do dziejów legionistów wę- gierskich służących w Legionach Polskich w latach 1914−1918. Część IX

Łukasz Żywek, Kolekcja Leopolis: List prof. Kazimierza Bartla do Rudolfa Kaczorowskiego, Lwów, 6.01.1922

 

 

MUZEALNICTWO. Materiały, sprawozdania, omówienia

 

Katarzyna Podniesińska, Historia duplikatów w polskich zbiorach

publicznych na przykładzie Biblioteki Załuskich

Zbigniew Judycki, Mazowszanie w świecie, cz. V

 

RECENZJE, NOTY, BIBLIOGRAFIE

 

Andrzej Kotecki, Świadek powstańczej historii (Marian Dubiecki,

Romuald Traugutt i jego dyktatura podczas powstania styczniowego

1863−1864; Wydanie trzecie poprawione (z 3-ma rycinami), Nakła-dem księgarni Leona Idzikowskiego, Kijów 1911 [Reprint] Dom Wydawniczy Ostoja, Krzeszowice 2016, ss. 256)

Jan Engelgard, Bohater mityczny czy realny? (Marian Dubiecki, Romuald Traugutt i jego dyktatura podczas powstania styczniowego 1863−1864; Wydanie trzecie poprawione (z 3-ma rycinami), Nakładem księgarni Leona Idzikowskiego, Kijów 1911 [Reprint] Dom Wydawniczy Ostoja, Krzeszowice 2016, ss. 256)

Marian Marek Drozdowski, Historyk polskiego ruchu ludowego
(Janusz Gmitruk, Źródła wiecznego trwania. Państwo – Kościół – Kultura − Wieś. Wykłady na Cytadeli, red. Zbigniew Judycki, Tadeusz Skoczek, Wydawnictwo Muzeum Niepodległości w Warszawie 2016, ss. 120)

Jacek Emil Szczepański, Odczytywanie Wielkiej Wojny (Andrzej Nieuważny, Zapomniana Wojna 1914–1918. Front Wschodni, wyd. BOSZwe współpracy z Akademią Humanistyczną im. A. Gieysztora

w Pułtusku, red. Maria Płażewska, Olszanica 2015, ss. 216)

Paweł Bezak, Kolejnym pokoleniom – ku pamięci (Powstanie Warszawskie, pod red. T. Skoczka, seria: Polskie Powstania Narodowe, Prowincjonalna Oficyna Wydawnicza, Warszawa−Proszówki 2016,ss. 232)

Krzysztof Jasiewicz, Polska „biała plama” w zapomnianej historii
(Andrzej Ossibach-Budzyński, Pawiak. Więzienie polityczne 1880−1915, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Muzeum Niepodległości, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa 2016, ss. 454)

Robert Hasselbusch, Joanna Gierczyńska, Pawiak w dobie zaborów

i rewolucji, czyli historia warszawskiego więzienia (Andrzej Ossibach-Budzyński, Pawiak. Więzienie polityczne 1880−1915, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Muzeum Niepodległości, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa 2016, ss. 454)

Andrzej Kotecki, Prawda o niemieckim systemie zagłady
(Stanisław Zalewski: Wydarzenia i znaki czasu z lat 1939−1945. Wstęp
i redakcja Tadeusz Skoczek; Muzeum Więzienia Pawiak – Oddział Muzeum Niepodległości w Warszawie, Warszawa 2016, ss. 136)

 

Nasi autorzy

Lista artykułów 

ARTYKUŁY

 

Krzysztof Komorowski, Jeden z „Szesnastu”. Okupacyjny wątek biografii Zbigniewa Stypułkowskiego

Karol Jadczyk, Prawdziwy szermierz wolności. Rzecz o Michale Mareckim – żołnierzu armii honwedów 1848–1849, oficerze wojsk austriackich i sułtańskich, garibaldczyku oraz wodzu powstańczym 1863–1864

Longin Pastusiak, Teheran, Jałta, Poczdam. Wielka Trójka o zachodniej granicy Polski

Jerzy Sułek, Traktat Graniczny RP – RFN z 14 listopada 1990 roku jako ostateczne zamknięcie polsko-niemieckiego sporu o granicę po II wojnie światowej (ze wspomnień głównego negocjatora po 25 latach)  Remigiusz Kasprzycki, Miraże Czerwonego Raju. Losy dezerterów

z Wojska Polskiego w Związku Radzieckim w latach 1921−1939

Sergiusz Leończyk, Mała Minusa w Kraju Krasnojarskim jako miejsce pamięci deportacji narodu polskiego

Jolanta Załęczny, Płk Bolesław Mościcki. Kariera wojskowa

i kształtowanie się legendy

 

MUZEALNICTWO. Materiały, sprawozdania, omówienia

 

Anna Feliks, Pamiątki po Ignacym Janie Paderewskim w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. O czym dowiadujemy się
z inskrypcji i nalepek na przedmiotach

Joanna Lusek, Na koniec czasu... − ślady pamięci jako

filozoficzno-edukacyjny dezyderat powstania Europejskiego Centrum Edukacyjno-Kulturalnego Zgorzelec-Görlitz

Anna Kozyra, XIV Międzynarodowe Sympozjum Biografistyki Polonijnej „Mazowszanie w świecie”

Anna Kozyra, XV Międzynarodowe Sympozjum Biografistyki Polonijnej „Pod obcymi sztandarami. Polacy w siłach zbrojnych i policji państw obcych”

Adam Gałkowski, Medal honorowy „Polonia Semper Fidelis” 

Katarzyna Buczek, Obchody Roku Henryka Sienkiewicza na Litwie

 

RECENZJE, NOTY, BIBLIOGRAFIE

 

Marian Marek Drozdowski, Jerzy Giedroyć. Przyczynek do portretu
i miejsca w polskiej kulturze politycznej

Barbara Noworolska, Piewca przeszłości w czasach dramatycznych przemian (Grzegorz Zając, Czuły weredyk. Twórczość poetycka Juliana Ursyna Niemcewicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015, ss. 617)

Antoni Kuczyński, Ewangeliczna posługa wiernym w sowieckim Kazachstanie (Ks. Błażej Michalewski, Polscy zesłańcy w obronie wiary. Kościół katolicki w sowieckim Kazachstanie w latach 1936−1990, Wydawnictwo Kubajak, Krzeszowice 2016, ss. 216)

Małgorzata Dajnowicz, O rasizmie i światopoglądzie Romana Dmowskiego (Grzegorz Krzywiec, Szowinizm po polsku Przypadek Romana Dmowskiego (1886−1905), Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2009, ss. 500)

Andrzej Kotecki, „Wróg-li to czy przyjaciel“ (Jerzy S. Łątka, Słownik Polaków w Imperium Osmańskim i Republice Turcji. Książka – pomnik 600-lecia misji dyplomatycznej. Wydanie II poprawione i uzupełnione; Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce, Kraków 2015, ss. 624)

Andrzej Kotecki, Lubelska perła w koronie kultury polskiej
(Anna Różycka-Bryzek, Freski bizantyńsko-ruskie fundacji Jagiełły w kaplicy zamku lubelskiego. Wydanie III zmienione; Muzeum Lubelskie
w Lublinie, Lublin 2015, ss. 183)

Lista artykułów 

Tadeusz Skoczek, Słowo wstępne. Historia, edukacja, pamięć

 

ARTYKUŁY

 

Elżbieta Klimus, Prekursorzy haseł pozytywistycznych. Elementy pracy organicznej i pracy u podstaw w programie Towarzystwa Filomatów (1817–1823)

Katarzyna Buczek, „Żeby Wołyń, wzór biorąc z najlepszych modelów,
Wydał sam kiedyś Lokków, Russów i Kornelów”, czyli o pracowniach Gimnazjum Wołyńskiego w Krzemieńcu

Karol Jadczyk, Weteran dwóch powstań. Rzecz o Józefie Śmiechowskim (1798–1875)

Kinga Fink, Początki muzycznej edukacji Wojciecha Kilara w szkole Malwiny Reissówny we Lwowie

Sebastian Fikus, Plan Hermana. Kapitulacja III Rzeszy w koncepcjach opozycji antyhitlerowskiej

Krzysztof Filipow, „Kde domov můj, kde domov můj?”. Czechosłowaccy

i polscy żołnierze dekorowani w czasie II wojny światowej

Józef Smoliński, Koncepcje formowania i użycia Wojska Polskiego

we Francji (wrzesień 1939−czerwiec 1940)

Jolanta Załęczny, Życie kulturalne w Samodzielnej Brygadzie Strzelców Karpackich

Izabela Prokopczuk-Runowska, W nagrodę za dzielność. Na pierś

i na nagrobek – odznaczenia za walki o Tobruk

Ewa Jaska, Joanna Mosiejczuk, Zmiany na rynku prasowym w Polsce

i ich determinanty

 

MUZEALNICTWO. Materiały, sprawozdania, omówienia

 

Regina Madej-Janiszek, Wileńska Państwowa Szkoła Techniczna
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego − pamiątki w zbiorach Muzeum Niepodległości w Warszawie

Andrzej Kotecki, Odzyskana niepodległość medalami utrwalona.

Część 1. Lata 1914−1939

Tadeusz Skoczek, Straże ogniowe u progu stulecia niepodległości

Marzena Milewska, Muzeum Niepodległości w Warszawie na XXIII Targach Wydawców Katolickich

Magdalena Przybylska, Dostosowanie Pałacu Przebendowskich/ Radziwiłłów do nowych funkcji kulturalnych i edukacyjnych,w tym dla osób niepełnosprawnych

 

RECENZJE, NOTY, BIBLIOGRAFIE

 

Jolanta Załęczny, O pamiętaniu i upamiętnianiu (Joanna Gierczyńska, Ślady pamięci. 50 lat Muzeum Więzienia Pawiak, Słowo wstępne Tadeusz Skoczek, Muzeum Więzienia Pawiak – Oddział Muzeum Niepodległości w Warszawie, Warszawa 2016, ss. 228)

Stefan Artymowski, Wspomnienia z internowania (Władysław Krzyściak, Wśród wojennej nawałnicy. Wspomnienia oficeraz lat 1939–1945,
oprac. Łukasz Borkowski, Adam Kondracki, Wojciech Krupa,

Jarosław Łabowicz, Wstęp Wojciech Krupa, Katowice 2014, ss. 510)

Marian Marek Drozdowski, Nieznana ikonografia powstania sierpniowego 1944, (Powstanie Warszawskie. The Warsaw Uprising, album pod redakcją Tadeusza Skoczka, Muzeum Niepodległości w Warszawie, Prowincjonalna Oficyna Wydawnicza, Warszawa−Proszówki 2016, ss. 232)

Katarzyna Buczek, Po prostu dobra książka o Sienkiewiczu
(Jolanta Załęczny, Sienkiewicz. Dwa pogrzeby, red. Tadeusz Skoczek, Wydawnictwo M-D-M, Warszawa 2016, ss. 84)

Adam Stasiński, Mazowszanie na obczyźnie (Z Mazowsza na obczyznę. Materiały z XIV Międzynarodowego Sympozjum Biografistyki Polonijnej, praca zbiorowa pod redakcją Janusza Gmitruka, Zbigniewa Judyckiego

i Tadeusza Skoczka, Wydawca CAN, Warszawa 2016, ss. 340)

Lista artykułów 

Tadeusz Skoczek, Od dziewiętnastowiecznych pamiętników
po dwudziestowieczną historię

 

ARTYKUŁY

 

Jolanta Kowalik, Obraz Królestwa Polskiego i Polaków w latach1815−1830

na łamach czasopisma „Russkaja Starina”

Danuta Mucha, Polacy w ruchu niepodległościowym XIX-wiecznego Meksyku

Maria Korybut-Marciniak, Antoni Wincenty Łazarowicz (1819−1905)– carski urzędnik, literat, kolekcjoner

Wojciech Włodarkiewicz, Broń przeciwpancerna Wojska Polskiego w latach 1935−1939

Remigiusz Kasprzycki, Powiatowe Komendy Uzupełnień i Komisje Poborowe przed 1939 rokiem. Przypadki patologii w wojskoweji cywilnej administracji

Marian Marek Drozdowski, Stanisław Kruczek na tle dziejów Sądecczyzny

Krzysztof Jasiewicz, Operacja katyńska 1940 roku. Kryteria selekcji zdobycznego kontyngentu ludzkiego na tle sowieckiej koncepcji ekspansji imperium

Joanna E. Dąbrowska, Akademicki Białystok – narodziny uczelni uniwersyteckiej

 

MUZEALNICTWO. Materiały, sprawozdania, omówienia

 

Krzysztof Bąkała, Kartografia a badania historyczne − na przykładzie zasobów Biblioteki Muzeum Niepodległości dotyczących województwa lwowskiego
w dwudziestoleciu międzywojennym

Ihar Melnikau, Walka o prawdę historyczną. Zachowanie pamięci o białoruskich żołnierzach Polskich Sił Zbrojnych na Zachodziena Białorusi

Ігар Мельнікаў, Барацьба за гістарычную праўду. Захаваннепамяці пра беларускіх жаўнераў польскіх узброеных сіл наЗахадзе у Беларусі

Helena Krasowska, Rola niematerialnego dziedzictwa kulturowego

w kontekście zachowania tożsamości grupowej i regionalnej

Stanisław Dziedzic, W ogień, by mocniej żyć (Piotr Szczerski)

Andrzej Kotecki, Odzyskana niepodległość medalami utrwalona.Cz. 2. Medale powstałe po 1945 roku

Jan Engelgard, Wystawy białoruskie w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej

Marzena Milewska, Muzeum Niepodległości w Warszawie na 8. Warszawskich Targach Książki

 

ŹRÓDŁA, RELACJE, WSPOMNIENIA

 

Jolanta Załęczny, Od dowódcy Legionów po budowniczego państwa polskiego − opracowanie naukowe (Wacław Sieroszewski, Józef Piłsudski, Lwów 1938,
s. 35−43)

 

RECENZJE, NOTY, BIBLIOGRAFIE

 

Andrzej Kotecki, Kolekcja polskich medalistów (Piotr Banasiak,
Michał Polakowski, Kolekcja medali olimpijskich w zbiorach Muzeum Sportu
i Turystyki w Warszawie, Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, Warszawa 2016, ss. 248) 

Anna Milewska-Młynik, Książka o Syberii na miarę dzisiejszych potrzeb
(Antoni Kuczyński, Syberia. Czterysta lat polskiej diaspory. Zesłania, martyrologia
i sukces cywilizacyjny Polaków. Rys historyczny. Antologia, Wydawnictwo „Kubajak”,Krzeszowice 2016, ss. 703)

Jolanta Załęczny, Amerykański sukces z polskim rodowodem
(Anna Rudek-Śmiechowska, Władysław Teodor Benda. Życie i twórczość polsko-amerykańskiego ilustratora i twórcy masek, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków2016, ss. 373)

Jacek A. Żurawski, Na marginesie recenzji prof. Mariana Marka Drozdowskiego „Nieznana ikonografia powstania sierpniowego1944”, „Niepodległość i Pamięć” 2017, nr 2(58)

Lista artykułów 

Tadeusz Skoczek, Niepodległość i Pamięć

 

ARTYKUŁY

 

Tomasz Kordala, Piotr Bontemps (1777–1840) – żołnierz w służbie

trzech narodów

Светлана Мулина, География польской ссылки в Сибири в девяностые годы XVIII века /Geografia polskiej zsyłki na Syberię w latach 90. XVIII wieku

Janusz Gmitruk,Wincenty Witos – obrońcaojczyzny.Sylwetka i pamięć

Ks. Jerzy Zając, Czasopiśmiennictwo katolickie Wschodnich Kresów

II Rzeczypospolitej (cz. II )

Magdalena Piotrowska, O Wszechsłowiańskim Zlocie Sokolstwa podczas Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu w 1929 roku

Iwona Osłowska, Janusz Regulski (1887−1983). Szkic biograficzny

Małgorzata Dziedzic, Hanna Chrzanowska. Biografia niepospolitej pielęgniarki na tle epoki. W kręgu patriotycznej powinnościi trudnych wyborów (cz. II)

Bogumiła Zalewska-Opasińska, Podporucznik Władysław Dubie-lak – Żołnierz Niezłomny z powiatu gostynińskiego, stracony w rakowieckim więzieniu

Marek Jaeger, Ziemianie w świetle dokumentów UB i SB w latach 1945–1971

Michał Antonowicz, Konfederacja barska w polskim dyskursie publicznym po 1989 roku

Ewa Tierling-Śledź, Bohaterowie wracają. Żołnierze Wyklęci w filmie
i spektaklu telewizyjnym Ryszarda Bugajskiego

 

MUZEALNICTWO. Materiały, sprawozdania, omówienia

 

Monika Paś, „Pamiątki zapust krwawych” w zbiorach Działu Rzemiosła Artystycznego, Kultury Materialnej i Militariów Muzeum Narodowego
w Krakowie

Stanisław Dziedzic, Teatralny świat Ireny Wollen

Jan Wiktor Sienkiewicz, Malarstwo Feliksa Mostowicza w Muzeum Niepodległości

Olga Gorbaczewa, Na drodze do zrozumienia. Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna „Tadeusz Kościuszko w dyskursie

200-letniej przestrzeni pamięci” (Mińsk, 22 czerwca 2017 roku)

Robert Hasselbusch, Historia medycyny na konferencji w Hamburgu

(12–14 lipca 2017 roku)

Marzena Milewska, Muzeum Niepodległości w Warszawie na Plenerze Literackim „Odkryj książkę na nowo”

Zbigniew Judycki, Polacy w rzymskiej purpurze, cz. I

 

ŹRÓDŁA, RELACJE, WSPOMNIENIA

 

Janusz Wesołowski, Listy Józefa Sowińskiego do Katarzyny Schroeder Jonasowej z lat 1812–1813. Cz. I

Katarzyna Dzierzbicka, Ucieczka z Brockwitz 

 

RECENZJE, NOTY, BIBLIOGRAFIE

 

Henryk Kocój, Tadeusz Kościuszko w historiografii i literaturze (Longina Ordon, Spory o Tadeusza Kościuszkę w polskiej historiografiii literaturze, Polska Fundacja Kościuszkowska, Warszawa 2017,ss. 423)

Marian Marek Drozdowski, Spór o Powstanie Warszawskie (Andrzej Leon Sowa, Kto wydał wyrok na miasto? Plany operacyjne ZWZ--AK (1940−1944)

i sposoby ich realizacji, Wydawnictwo Literac-kie, Kraków 2016, ss. 824)

Urszula Kozłowska, Źródła do dziejów Ligi Narodowej (Liga Narodowa (1893–1928). Wspomnienia i pamiętniki, wstęp, redakcjai opracowanie Tomasz Sikorski, Adam Wątor, wyd. Muzeum Historii Polski, Warszawa 2015, ss. 406)

Andrzej Kotecki, Monografia legendarnego okrętu (Hubert Jando, ORP „Orzeł”. Historia i hipotezy jego zatonięcia, Muzeum Marynarki Wojennej
w Gdyni, Gdynia 2015, ss. 272)

Lista artykułów